Téma kybernetické bezpečnosti vstupuje do středoškolského vzdělávání

S rozvíjející se digitalizací životního prostoru naší civilizace je naprosto nezbytné upozornit veřejnost na hrozby, které ji mohou ohrožovat. Společnost ALEF NULA proto uspořádala na podzim roku 2018 první ročník dvoudenní konference ALEF Security TALK, která se konala na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Na konferenci vystoupila řada odborníků, kteří si jsou plně vědomi, jak je daná problematika celospolečensky aktuální.

Ilustrační snímek

První den se řečníci věnovali trendům a vizím v oblasti bezpečnosti digitálního světa a možných přístupů konkrétních řešení. Klíčový příspěvek konference, který nesl název „Evoluce kybernetické bezpečnosti z pohledu státu“, představil Adam Kučínský z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Řečníci ALEF NULA se zaměřili na dílčí přístupy implementace bezpečnostních procesů a technologií ověřených v praxi u velkých korporací, které jsou regulované zákonem č. 181/2014 Sb., ve znění pozdější novelizace. Přednášky nebyly pouze bezpečnostně zaměřené, ale poukazovaly na důležitost spojitosti s byznys procesy organizací, řízením enterprise architektury TOGAF a rámcem řízení ICT služeb ITIL. Nejcennější byly ukázky konkrétních výstupů implementačních postupů, jako např. SoCMDB řešení. Partneři konference dále prezentovali nejrůznější technologická řešení bezpečnosti informací.

Druhý den byl určen pro akademické prostředí. Cílem bylo zavést diskuzi na téma kybernetické bezpečnosti do škol, prohloubit znalosti i varovat před neznalostmi kybernetické problematiky.

„ALEF Security TALK byl velice důležitý, neboť znamenal systémový posun ve spolupráci s našimi partnery. Umožnil setkání odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti, odborných učitelů i žáků z této vzdělávací oblasti přímo na škole. Věřím, že tato konference se založila na tradici, která bude pokračovat i v dalších letech,“ uvedl emeritní ředitel školy Vladimír Šimíček.

Zajišťování kybernetické bezpečnosti není ovšem jen o nasazování technologií, ale především o vzdělávání uživatelů, kteří jsou dlouhodobě nejcitlivějším a slabším článkem v tomto procesu. Aby byla bariéra výuky kybernetiky na školách v ČR odstraněna musí být školy připraveny po personální stránce.

Ing. Jan Sedláček, výkonný ředitel společnosti Network Security Monitoring Cluster (NSMC), který zahájil na konferenci sekci pro vzdělávání, dodal: „Vzdělávací soustava nereaguje dostatečně pružně na změny, které v dnešní době přicházejí. Kyberprostor se mění každou sekundou – v reálném čase a oproti tomu prosazení pilotního projektu výuky kybernetické bezpečnosti na dvou SŠ trvalo dva roky. 4 roky se bude obor pilotně vyučovat a následně dojde k hodnocení, jak to bude dál… Tzn. v případě úspěchu (v něhož doufáme) se po cca 6 letech rozhoduje… Ale to není jen případ naší země.“

Z jeho slov jasně vyplývá, že výuka kybernetické bezpečnosti ve středním školství v České republice již překročila hranici začátku. V rámci spolupráce s komerčními společnostmi i státními organizacemi se ji daří propojit s akademickou sférou, a měla by proto být kybernetická bezpečnost součástí výuky i na “neodborných” středních školách, kde úroveň obsahu může odpovídat požadavkům škol.

„Není možné, aby v době internetu věcí a Průmyslu 4.0 byla tato oblast ve vzdělávání ignorována či opomíjena,“ sdělil Ing. Jan Sedláček.

Akreditované kurzy v rámci projektu DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) představila Ing. Andrea Konopásková, která je v ALEF NULA zodpovědná za školicí centra a která provázela celou akcí v roli moderátora.

„ALEF NULA se již řadu let zabývá problematikou kybernetické bezpečnosti a poskytuje v této oblasti bezpočet služeb. Zajištění kvalitního středoškolského vzdělání s odpovídajícím zaměřením je jedním z nezbytných kroků pro doplnění kvalifikovaných odborníků na trh práce, proto se zástupci ALEF NULA zúčastnili výjezdního zasedání pracovní skupiny pro nový Rámcový vzdělávací program Kybernetická bezpečnost. Akreditované kurzy tak plně korespondují s potřebou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.“

Program konference byl opravdu pestrý, a to zejména proto, že v něm vystoupila řada kapacit ve svém oboru, které se tímto tématem zabývají.

Konference byla pořádána ve spolupráci se společností CISCO a Střední školou informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, která je v pilotním režimu rámcového vzdělávacího programu MŠMT.

Záštitu nad konferencí ALEF Security TALK 2018 převzali primátor města Brna Ing. Petr Vokřál a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje za oblast regionálního rozvoje Ing. Jan Vitula a dále pracovní skupina kybernetické bezpečnosti, AFCEA. Konference byla pořádána v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2018.

Další ročník konference ALEF SECURITY TALK se uskuteční 28.-29. 11. 2019. Informace o novém ročníku ZDE.

Články v sérii

Aktuální

Téma kybernetické bezpečnosti vstupuje do středoškolského vzdělávání

Aktuální

Chovat se bezpečně v kyberprostoru by mělo patřit k základním kompetencím středoškoláků

Aktuální

Česko je v otázce kybernetické bezpečnosti výrazně napřed