Studie: Podpora umělé inteligence zvýší zisky firem i zaměstnanost

Firmy riskují, že zmeškají hlavní příležitosti pro růst, pokud jejich vedení okamžitě nepodnikne kroky k nasměrování pracovních sil do oblasti umělé inteligence (AI) a nevybaví je pro práci s inteligentními technologiemi.

Ilustrační snímek

Větší angažovanost v oblasti umělé inteligence by mohla výrazně zvýšit jak příjmy firem, tak zaměstnanost, konstatuje strategická zpráva společnosti Accenture, která byla zveřejněna na právě probíhajícím Světovém ekonomickém fóru v Davosu. 

Strategická zpráva Reworking the Revolution konkrétně odhaduje, že pokud by firmy investovaly do umělé inteligence (AI) a spolupráce člověka a stroje stejnou měrou jako ty nejvýkonnější z nich, mohly by do roku 2022 navýšit své příjmy až o 38 % a zvýšit úroveň zaměstnanosti až o 10 %.

Globálně by to mohlo znamenat růst zisku celkem až o 4,8 bilionu dolarů. Pro průměrnou společnost zastoupenou v indexu S&P500 se to rovná částce 7,5 miliardy dolarů zisku a 880 milionů dolarů v nárůstu ziskovosti.

Dopad větších výdajů do AI na zisky a růst zaměstnanosti v letech 2018-2022

Accenture: Dopad větších výdajů do AI na zisky a růst zaměstnanosti v letech 2018-2022

Zdroj: Accenture Future Workforce Study

Výzkum ukazuje, že máme silné základy, na kterých můžeme stavět, a zvyšovat tak investice do dovedností v oblasti AI. Šedesát tři procent vrcholových výkonných manažerů si myslí, že jejich společnost díky AI vytvoří v příštích letech nová pracovní místa. Navíc většina zaměstnanců (62 %) je přesvědčena o tom, že AI bude mít pozitivní vliv na jejich práci.

Accenture doporučuje firmám následující kroky, které jim pomohou formovat budoucí pracovní sílu v éře AI:

  1. Zcela nová koncepce práce, která spočívá v kompletně novém nastavení práce už od základu. Vyhodnocovat úkoly, ne pracovní pozice, potom přidělovat úkoly strojům i lidem a dosahovat rovnováhy automatizované práce a zvyšování schopností lidí. Téměř polovina (46 %) vedoucích představitelů byznysu souhlasí, že popisy pracovních pozic jsou již zastaralé a 29 % tvrdí, že své pracovní pozice již zásadně přepracovali.
  2. Nasměrování pracovních sil do oblastí, které odhalují nové formy hodnot. Je třeba jít nad rámec efektivity procesů a připravit pracovní sílu na vytváření nových zákaznických zkušeností. Podporovat nové modely růstu reinvestováním úspor vzniklých z automatizace do budoucí pracovní síly. Vytvářet podmínky pro nové manažerské předpoklady, které podporují myšlení, postřeh a obratnost, která je potřeba pro uchopení dlouhodobějších transformačních příležitosti.
  3. Rozšiřování „nových dovedností“. Potřeba měřit úroveň schopností a dovedností pracovní síly a ochotu učit se pracovat s AI. Používat digitální platformy, programy zaměřené na tyto rozdílné segmenty pracovníků a personalizovat je, aby se zlepšilo přijímání nových dovedností.

Metodologie

Výzkumný program zahrnoval průzkum mezi 14 078 zaměstnanci různých generací a různých úrovní dovedností a průzkum mezi 1 201 vedoucími pracovníky na vyšších manažerských pozicích v různých odvětvích. Oba se uskutečnily během září až listopadu 2017 v 11 zemích (Austrálie, Brazílie, Čína, Francie, Německo, Indie, Itálie, Japonsko, Španělsko, Velká Británie a USA).

Součástí výzkumu bylo i ekonomické modelování pro určení souvztažnosti mezi investicemi do AI a finančními výsledky, realizovaly se hloubkové rozhovory s 30 představiteli nejvyšších pozic ve firmách a rozhovory s 30 jedinci, kteří již s AI pracují.