Studie: Automatizace práce v ČR

Automatizace práce může přinést významný růstový potenciál pro českou ekonomiku. Budou-li pracovní trhy dostatečně flexibilní a zaměstnanci ochotni se přizpůsobit, neměla by automatizace v krátkodobém horizontu výrazně zvýšit nezaměstnanost. V dlouhodobém horizontu budou zaniklá pracovní místa nahrazena novými místy, která vzniknou v nových technologických oborech nebo ve zbytku ekonomiky jako důsledek rostoucí produktivity, příjmů a poptávky.

Ilustrační snímek

Nejnovější studie společnosti Deloitte s názvem Automatizace práce v ČR uvádí, že robotizace může do roku 2033 zvýšit potenciál české ekonomiky o 78 % a dotknout se až 51 % pracovních míst. Z automatizace a robotizace bude nejvíce těžit zemědělství, stavebnictví a zpracovatelský průmysl. Naopak nejméně automatizace ovlivní oblast vzdělávání.

Z mikroekonomických dat vedle důležitosti technické odbornosti vyplývá zároveň potřeba měkkých dovedností a schopností řešit problémy. Vzdělávací systém by toto měl reflektovat a studentům společně s odborností v oblasti informačních technologií poskytnout interdisciplinární přístup a schopnost řešit problémy,“ říká David Marek, hlavní ekonom Deloitte a autor studie.

Stáhnout studii

Deloitte: Automatizace práce v ČR

Deloitte: Automatizace práce v ČR

-kk-

Zdroj: Deloitte - přední světová poradenská společnost zaměřená na strategický management, audit, daně, právo a finance
Zobrazit přehled článků ze zdroje Deloitte