Studie: 81 % IT pracovníků zažívá kvůli koronaviru největší tlak na technologie, s jakým se kdy setkali

Pandemie COVID-19 vystavila organizace největšímu tlaku na technologie, s jakým se kdy setkali. Na druhou stranu funguje také jako katalyzátor digitální transformace, která se tím výrazně urychluje. Ukazují to výsledky studie The Agents of Transformation Report společnosti AppDynamics, která je součástí společnosti Cisco. 

Ilustrační snímek

Technická oddělení na celém světě se nyní potýkají s rostoucí poptávkou a vzrůstajícím tlakem na urychlení strategie digitální transformace. Musí poskytnout zákazníkům a zaměstnancům pracujícím na dálku kvalitní digitální servis v době, kdy přežití organizace spočívá na jejich bedrech, přičemž na sebe navíc přebírají nové role a odpovědnosti.

Dílčí závěry studie:

 • 81 % IT pracovníků uvádí, že COVID-19 vystavil jejich organizace největšímu tlaku na technologie, s jakým se kdy setkali.
 • 61 % IT pracovníků se v práci cítí pod větším tlakem než kdykoli předtím.
 • 64 % IT pracovníků se nyní setkává s úkoly a aktivitami, které předtím nikdy neprováděli.
 • 66 % dotázaných IT pracovníků potvrdilo, že pandemie odhalila slabé stránky jejich digitálních strategií, což vedlo k naléhavé potřebě urychlit iniciativy, které byly dříve součástí víceletých programů digitální transformace.
 • 74 % IT pracovníků uvádí, že projekty digitální transformace, jejichž schvalování obvykle trvá déle než rok, byly schváleny v řádech týdnů.
 • 71 % IT pracovníků poukazuje na projekty digitální transformace, které byly implementovány v řádech týdnů místo měsíců nebo let, jak by tomu bylo před pandemií.

Rostoucí trend zákaznické zkušenosti

Výzkum dále zdůrazňuje, že většina organizací (95 %) během pandemie změnila své technologické priority. 88 % IT pracovníků uvádí, že digitální zákaznická zkušenost je nyní na prvním místě. IT pracovníci však uvádí, že pro takovou změnu priorit nemají k dispozici potřebné zdroje ani podporu, 80 % z nich přitom má pocit, že nemohli poskytnout optimální zákaznickou zkušenost, protože postrádali dostatečný vhled do výkonu svých IT řešení. 

Největší výzvy pro poskytnutí bezproblémové zákaznické zkušenosti během pandemie:

 • Řízení prudkého nárůstu a výkyvů návštěvnosti webu (81 %).
 • Nedostatek vhledu do výkonu informačních technologií a jeho dopadu na zákazníky (80 %).
 • Řízení průměrného času do vyřešení (MTTR) prostřednictvím vzdáleného IT oddělení (70 %).

Podmínka obnovy: nové zdroje a podpora

IT pracovníci potřebují od svých organizací konkrétní zdroje a podporu, aby mohli splnit nadcházející výzvy. 92 % uvádí, že přehled a porozumění výkonu technologických řešení a jejich dopadu na zákazníky a podnikání je nejdůležitějším faktorem úspěchu v tomto období. Mezi další klíčové oblasti, kde IT pracovníci uvedli, že potřebují podporu, patří:

 • Definice jasných záměrů a cílů (90 %).
 • Data v reálném čase v okamžiku potřeby (89 %).
 • Autonomie a zodpovědnost (88 %).
 • Svoboda experimentovat a riskovat (87 %).

Navzdory obrovskému tlaku, kterému IT pracovníci čelí, vidí 87 % z nich tuto situaci jako příležitost pro technologické profesionály ukázat svou hodnotu pro firmu. 

80 % IT pracovníků uvádí, že reakce jejich IT týmů na pandemii pozitivně ovlivnila vnímání IT v rámci jejich organizace.

Kriticky roste potřeba manažerů transformace

Report The Agents of Transformation Report z roku 2018 ukázal, že je potřeba, aby vznikla nová kategorie elitních IT pracovníků, kteří budou primárně řešit transformaci a její dopad na podnikání. Tito manažeři transformace disponují dovednostmi a vlastnostmi potřebnými pro řízení inovací.

Výzkum dospěl k závěru, že aby podniky zůstaly konkurenceschopné, muselo by 45 % IT pracovníků v organizacích během následujících deseti let začít fungovat jako manažeři transformace.

Pandemie nicméně tento požadavek výrazně uspíšila. 83 % respondentů uvádí, že jsou manažeři transformace klíčoví pro to, aby se podniky rychle zotavily z dopadů pandemie. Je proto důležité, aby IT pracovníci fungovali na nejvyšší úrovni svých profesionálních schopností.