Špičkové aplikace pro moderní sítě

Americký projekt Internet2 vyhlásil soutěž s názvem Internet2 Driving Exemplary Applications (IDEA). Jejím cílem bylo ocenit inovativní aplikace využívající pokročilé vlastnosti sítě Internet2 pro potřeby výzkumu a vzdělávání. Koncem dubna byly vyhlášeny výsledky.

V dnešní době přestávají platit některé letité pravdy. Počítačové sítě dlouhodobě trpěly nedostatkem přenosových kapacit a autoři protokolů a aplikací se vždy snažili hlavně ušetřit objem přenášených dat. Dnes se ale situace obrací. Byla položena řada optických vláken a technologie jako WDM ještě zmnohonásobily jejich kapacitu. Ve špičkových sítích tak v současnosti není o přenosovou kapacitu nouze.
Otevírají se tím dveře pro novou generaci aplikací, jež by dříve pro své přenosové nároky byly nemyslitelné. Americký projekt Internet2 se rozhodl přispět k jejich rozvoji a popularizaci vyhlášením cen pro nejzajímavější z nich. Aplikace se hodnotily podle následujících kritérií:
- míra pozitivního dopadu aplikace na její stávající uživatele,
- technický přínos,
- šíře dopadu daná současnou uživatelskou základnou a pravděpodobností širšího přijetí.
Od kandidátů bylo požadováno, aby pokud možno využívali unikátních vlastností Internetu2. Aplikace tedy nejspíš nebudou plnohodnotně využitelné v běžném současném Internetu. A kdo získal ocenění?

Megaconference a její odnože
Megaconference se koná jednou ročně jako ověření a demonstrace videokonferenčního propojení velké a rozlehlé uživatelské komunity. Loňského ročníku se účastnilo asi 7500 uživatelů. Používané technologie tvoří pestrou směsici sahající od nejběžnějšího H.323 přes SIP a AccessGrid až po 3G/H.324. Z hlediska obsahového se snaží o komunikaci a výměnu zkušeností napříč hranicemi, avšak nejzajímavější je pochopitelně technické řešení. Videokonference se stovkami účastníků je v současnosti stále unikátem. Pokud byste se chtěli také zapojit, letošní ročník je naplánován na 2. listopadu.

Interaktivní výuka hudby

Jádrem této aplikace je využití špičkových videokonferenčních technologií pro výuku hudby. Zahrnuje vzdálenou interaktivní účast na přednáškách, cvičeních, sympoziích, koncertech a vystoupeních. V rámci aplikace se vytvářejí i spojení mezi skladateli, dirigenty a hudebníky umožňující jejich vzájemnou komunikaci a výměnu názorů. Studenti se mohou účastnit unikátních koncertů, přičemž přenosy se odehrávají v HD kvalitě se zvukem lepším než z CD.

Prototyp transkontinentálního trvalého archivu
Třetí oceněná aplikace pochází z prostředí datových gridů. Jedná se o prototyp archivu pro uchování a zpřístupnění elektronické podoby významných historických dokumentů USA. Technickou základnu tvoří několik nezávislých systémů umístěných v různých částech země a používajících odlišné technologie ukládání dat. Nad nimi je vybudován unifikovaný archiv s replikací dat. Uložení dat v několika vzdálených lokalitách minimalizuje pravděpodobnost jejich ztráty.

Vysokorychlostní elektronická interferometrie s rozlehlou základnou
V této aplikaci se kombinují data naměřená na několika velmi vzdálených místech, čímž vzniká virtuální radioteleskop obrovských rozměrů pro příjem a vizualizaci rádiových signálů. Kvalita výstupních obrazů a přesnost výsledného měření je unikátní. Taková měření dříve probíhala tak, že naměřená data se ukládala na média, svezla do výpočetního centra a následně zpracovala. Nyní lze díky Internetu2 celé měření a zpracování realizovat interaktivně, což mimo jiné umožňuje i průběžně upravovat parametry měření podle aktuální situace. Datové toky se pohybují v řádu gigabitů za sekundu.

-ds-

Zdroj: Lupa - server o českém internetu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Lupa