Směrnice pro placené umístění odkazů na vyhledávačích

Placené umístění odkazů již samo o sobě vzbuzuje důvěru v to, že když si firma zaplatí, objeví se její reklama na nejvyšších místech seznamu vyhledaných odkazů. Placené umístění však podléhá mnoha omezením – reklamy musí být relevantní termínům, které jsou do vyhledávačů zadávány, existují také určitá pravidla pro použití stylů.

Problém však je, že tyto směrnice nejsou a ani nemohou být univerzální (na rozdíl od směrnic pro optimalizaci vyhledávačů). Článek popisuje na příkladu dvou největších amerických a globálních vyhledávačů – **Google** a **Overture** – trhliny v omezeních placených odkazů.

Například pojem „relevantnost“ ve vztahu k vyhledávaným heslům je značně subjektivní. Reklama určité firmy může být například relevantní, pokud se do vyhledávače zadá konkrétní obor podnikání (např. „výpočetní technika“), není však relevantní, pokud na ni narazí člověk z druhého konce zeměkoule. Právě zde tkví zdroj nespokojenosti mnoha uživatelů s vyhledávači.

I reklamní slogan musí být relevantní ke stránce, na kterou odkazuje. Záleží na použitých slovech, titulku a popisku. I zde však existují rozdíly. Některé vyhledávače si relevantnost ke stránkám kontrolují, jiné jsou zaměřené spíše na vztah vyhledaného termínu a reklamního sloganu.

Článek dále popisuje pravidla, která platí pro formátování placeného odkazu, jako například použití velkých a malých písmen či délka příspěvku, použití superlativů, znamének ve větě (čárek, vykřičníků, otazníků) apod.
Zdroj: Search Engine Watch - Informace týkající se vyhledávání na webu, vyhledávačů, e-komerce, internetové reklamy…
Zobrazit přehled článků ze zdroje Search Engine Watch