Řízení portfolia projektů: Nástroj pro ředitele informačních technologií

Zjištění, že ze 120 aktuálních projektů se 80 % vzájemně překrývá, vedlo management společnosti Schlumberger k přehodnocení významu informačních technologií. Analytička Jane Walton přišla se staronovým řešením v podobě řízení portfolia projektů.

Řízení portfolia projektů spočívá ve vytváření vztahů mezi investičními aktivitami v daném oboru (zde IT). Vedoucí oddělení tak má přehled o jejich vyváženosti či nevyváženosti. Ve své nejryzejší podobě spočívá uvedená metoda v řešení specifické soustavy matematických rovnic, které zohledňují riziko na jedné a zisk na druhé straně.

Metoda řízení portfolia projektů má následujících pět úrovní (od nejjednodušší k nejsložitější):

1. Shromáždit všechny projekty do jedné databáze,
2. Přidělit projektům v databázi odpovídající priority,
3. Podle typu investic rozdělit projekty do dvou nebo tří rozpočtů,
4. Automatizovat archiv,
5. Aplikovat na konkrétní oddělení IT moderní teorii portfolia.

Šéfové oddělení IT budou muset převzít nástroje a zodpovědnosti finančních ředitelů. Odměnou za to by měli získat důležitější postavení v podniku.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com