Proces e-learningu - publikace a rozšiřování obsahu

Článek je v podstatě případovou studií firmy, která poskytuje školení a výuku. Tato firma si stanovila za cíl expandovat, najít nové zákazníky a poskytnout jim flexibilnější řešení (jako je např. e-learning). K tomu bylo potřeba v poměrně krátké době vytvořit velkou základnu informací a dát tyto informace k dispozici online.

Problémem byl nedostatek zkušeností a možností provádění aktualizací a správy obsahu za běhu.

Firma využila produkt **Aspen Content Development Server**, díky němuž si vytvořila
požadovanou informační bázi velmi rychle. Tento produkt totiž umožňuje práci s opakovaně použitelnými objekty učení (**RLO**), díky kterým nedochází tak často k duplikaci obsahu a jiným problémům s aktualizací báze.

**Datum vydání:** IX/2001
Zdroj: Click2learn - informace o softwarových řešeních v oblasti e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Click2learn