Proč přidat video?

Video dnes patří k nejrychlejším způsobům, jak přilákat pozornost zákazníků. Může firmu snadno odlišit od konkurence a navíc přispět k i posílení loajality zaměstnanců. Článek shrnuje důvody, proč právě video zapojit do vaší marketingové strategie.

- Náklady na vytvoření pětiminutového videa jsou srovnatelné s náklady na tištěné brožury. Video však déle vydrží.

- Video s referencemi zákazníků podpoří důvěryhodnost a pomůže udržet zákazníky.

- Video podpoří morálku zaměstnanců tím, že se mohou stát firemními celebritami. Každý chce být rockovou hvězdou.

- Lidé jsou zvědaví. Chtějí vidět, jak se věci dělají.

- Díky videu můžete ukázat přidanou hodnotu svých produktů rychle a efektivně.

- YouTube patří k nejnavštěvovanějším stránkám na světě.

- Můžete sledovat návštěvnost svých videí.

- Video má i vzdělávací potenciál. Může snadno a názorněji ukázat, jak něco používat, složit, opravit apod.

- Video můžete distribuovat i jinak než jen na internetu. Kopie na DVD mohou obohatit vaše obchodní schůzky, přímou poštovní reklamu, firemní akce, výstavy apod.

-kk-

Zdroj: Sales & Marketing Management - americký server pro obchodníky a marketéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales & Marketing Management