Proč je vlastně prezentování online nesnadné? (1/2)

Není vám dobře při myšlence, že byste měli mluvit před velkým publikem? Nyní si představte, že byste měli mluvit před stejně velkou skupinou – avšak online. Pro mnohé z nás by to byl ještě o něco nekomfortnější zážitek. Proč je to tak?

Ilustrační snímek

Problém je v tom, že při online prezentování máme k dispozici pouze naprosto minimální zpětnou vazbu. Když prezentujete v reálu, je to úplně jiné – vždy získáváte spoustu zpětné vazby. Když totiž jste v místnosti, můžete slyšet, jak se vaše publikum směje... nebo vidět jak zívá, pokud zrovna nemáte svůj den. Vidíte zkrátka lidi před sebou a můžete sledovat jejich reakce.

Virtuální prezentace: Mluvíme do prázdnoty

Během online sezení však taková neverbální zpětná vazba prostě neexistuje – pokud tedy nejde o videohovor s jednou nebo dvěma osobami. Proč je zpětná vazba tak důležitá? Používáme ji totiž k úpravě našeho přednesu, našeho tempa, tvrdí článek na webu management-issues.com. Díky zpětné vazbě můžeme poznat, kdy máme:

  • Zrychlit
  • Zpomalit
  • Zkontrolovat, zda všichni chápou či zda jsou ztraceni

Vysoce kompetentní řečníci toto vlastně dělají pořád. Hledají ve svém publiku informace, aby zjistili, jak to jde. No a když prezentujete online, najednou je to o něčem úplně jiném.

Chybějící zpětná vazba vede k neúspěchu

Když mluvíte s větší skupinou, všichni kromě vás pravděpodobně budou mít ztlumené mikrofony. Také nevidíte žádné tváře. Pro vás v této situaci tedy neexistují vodítka jako jsou přikývnutí, úsměvy nebo oči obrácené v sloup. Nezískáváte ani negativní, ani pozitivní neverbální zpětnou vazbu.

Je pak velmi obtížné si ověřit, zda je tempo vaší prezentace správné. Začnete mít tendenci zrychlovat a najednou jedete opravdu dost rychle skrze vše, co chcete říct. Můžete dokonce začít číst své podklady. Díky tomu se váš hlasový tón ještě víc zploští a bude méně poutavý. Výsledek? Vaši posluchači se začnou nudit.

 

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues

Články v sérii

Aktuální

Proč je vlastně prezentování online nesnadné? (1/2)

Aktuální

Proč je vlastně prezentování online nesnadné? (2/2) Jak se zlepšit