Proč automatizovat výrobu?

Efektivnost vynaložených nákladů je největší výzvou pro výrobní firmy během posledních let. Společně s tlakem na cenu práce v řadě odvětví se však některé firmy dostávají do fáze, kdy se jim vyplatí svou výrobu alespoň částečně automatizovat.

F-Svařovací přípravek Varroc, který svařuje plastové piny spojující spodní a horní část světlometu (natavením pinů dojde k uzavření světlometu)

Implementace strojů do vlastní produkce nalézá uplatnění zejména u rutinních činností – nejčastěji v takových částech procesů, které si nezakládají na ruční výrobě, nýbrž se skládají z činností, které vyžadují rychlé a přesné plnění zadaných úkonů. Automatizována pak může být kterákoliv část výrobního procesu – od přípravné fáze, skládající se z přípravy základních komponentů, následné kompletace až po finalizaci a balení výrobku.

Společnost Montekord Machines vyvíjí jednoúčelové stroje a zařízení, ale i komplexní automatizační celky na míru potřebám firemních zákazníků zejména z automobilového průmyslu, ale i dalších odvětví.

„Například ve společnosti Valeo vyvíjející technologie pro chytrou mobilitu jsme realizovali projekt, v jehož rámci jsme na starší obráběcí stroje implementovali kompletní automatizaci, a z dosavadní manuální obsluhy tak udělali plně robotickou obsluhu zařízení. Taktéž jsme zhruba deseti roboty osadili montážní linku, která je dnes plně samostatná a je obsluhována jen jedním pracovníkem, který kontroluje činnost linky,“ uvádí Zdeněk Turek, jednatel společnosti.

F-Robotické hnízdo Valeo – sestava dvou robotů a dopravníkového systému k broušení rotorů na kompresory do aut, tzn. manipulace do a z brusky

Montekord Machines dále vyvíjí zařízení například pro společnosti ŠKODA AUTO, Varroc nebo výrobní závod Johnson Controls Autobaterie v České Lípě, kam firma dodala kompletní automatizační řešení pro manipulaci s bateriemi do automobilů. Tyto baterie běžně váží mezi 5 až 50 kilogramy, a strojní manipulace tak pomáhá mimo jiné šetřit i lidské síly.

Vlastní úspora výrobní společnosti díky automatizaci tedy nemusí být nutně jen nákladová. Strojní řešení pomáhá snižovat chybovost i nežádoucí variantnost díky dodržení postupů, zkracovat výrobní cykly a efektivně plánovat výrobu. Zároveň při řadě činností snižuje úrazovost na pracovišti a výskyt nemocí z povolání, například vlivem fyzicky náročných opakovaných úkonů.

Vývoj zařízení na zakázku a jeho implementace pak může trvat přibližně mezi 3-5 měsíci s následnou zhruba roční návratností investice do automatizace výroby.

„Pro konkrétní možnou kalkulaci návratnosti investice do strojního zařízení, můžeme uvést příklad automatizovaného pracoviště obsluhovaného dvěma obráběcími stroji v hodnotě 1,5 milionu korun. V porovnání s náklady lidské práce vyčíslenými na 0,5 milionu ročně v případě třísměnného provozu na daném pracovišti můžeme očekávat návratnost přibližně do jednoho roku,“ doplňuje závěrem jednatel společnosti Montekord Machines.

Zhlédněte videorozhovor s jednatelem společnosti Montekord Machines – Zdeňkem Turkem:

 

Více o společnosti a jejích projektech naleznete na www.montekord.com.