Nové hranice Internetu

Nové hranice Internetu

Ve své ,,Deklaraci nezávislosti pro Kyberprostor", vydané v roce 1996, odmítal Perry Barlow jakékoliv regulační zásahy a světa průmyslu do Internetu. Svá tvrzení odůvodňoval tím, že Kyberprostor neleží na žádném území. Tehdy se věřilo, že Internet podkope autoritářské režimy, omezí schopnost vlád vybírat daně a přelstí všechny typy lokálních regulačních zásahů.

Myšlenka, že Internet není možné regulovat, pochází z doby, kdy jeho architektura byla oproti dnešku mnohem jednodušší. Od té doby se však na tuto síť navrstvilo mnoho typů technologií, původně určených ke komerčnímu využití. Stejné technologie umožnily určitou míru kontroly ze strany vlád. Čína například dohlíží nad užíváním Internetu stejným způsobem (tj. pomocí firewallů), jakým se firmy brání proti neoprávněnému přístupu do svých sítí zvenčí. V některých částech světa uplatňují svou moc na Internetu místní správní orgány. Portál **Yahoo!** se například potýká s francouzskými zákony, které zakazují prodej nacistické literatury.

Uvedené tendence vyznívají obzvláště děsivě pro americké liberály, kteří si od Internetu slibovali volné šíření svých projevů. Představitelé společnosti **Yahoo!** tvrdí, že rozhodnutí v jejich soudním sporu vytváří precedens k filtrování obsahu webových stránek, a proti rozsudku se odvolávají. Třebaže uplatňování moci vůči autorovi informací nemusí být vždy proveditelné, shodly se již země Evropské unie na prosazování svých zákonů, a to v rámci Bruselské konvence.

Je pravda, že filtrování informací není ,,vodotěsné" a že schopný uživatel dokáže filtry a firewally obejít (využitím zahraničního poskytovatele nebo přístupem přes počítač umístěný v jiné zemi) a že i e-maily je možno šifrovat. Většina uživatelů však nedokáže změnit nastavení domovského prohlížeče, natož aby se utíkala k naznačeným praktikám. Ukazuje se, že geografické hranice jsou až překvapivě odolné.

Na jednu stranu je škoda, že Internet nedokázal naplnit původní vizi svobody. V mnoha dalších ohledech však může být uplatňování lokálních regulačních zásahů lepší, než jednoduchý soubor pravidel pro celý svět. Úplná absence regulace dává volnou ruku podvodníkům a zločincům. Výběr země, která má v daném případě uplatňovat své zákony, však nebude vždy jednoduchý.

Výsledek bude zřejmě obdobný jako v oblasti letecké nebo lodní dopravy: Internet bude podléhat směsici vzájemně se překrývajících nařízení. Jelikož je Internet součástí reálného světa, dalo se čekat, že jeho ,,divokost" bude pouze dočasná.

**Datum vydání: IX/2001**
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist