Můžete si dovolit využít e-komerce?

Je využití e-komerce vhodné pro vaší firmu? Některým podnikům se vyplatí soustředit se výhradně na prodej po Internetu, jiným ne. Také ostatní firmy však mohou využít web jako efektivní marketingový nástroj.

Internet vám může ušetřit spoustu peněz. Reklama na něm sice není zadarmo, zase ale dnes oslovuje širokou základnu potencionálních zákazníků. A jaké musí být vaše služby, aby se vám prodej po síti vyplatil?
* Standardní. To znamená, že vaše produkty nebo služby mají neměnnou cenu. Můžete tudíž poskytnout vzorek pomocí sítě a celý prodej může proběhnout on-line, a
* Srozumitelné a pochopitelné. Záleží hodně na tom, zná-li zákazník hodnotu a přínos vaší nabídky.

Na druhou stranu existují typy služeb, u kterých by byl prodej on-line vysoce neproduktivní:
* Vyžadují určité vzdělání nebo znalosti.
* Nezbytné jsou znalosti o klientovi. Pokud je služba zaměřena na konkrétní znalost zákazníka (např. konzultantské firmy), bude lepší, umístíte-li na web pouze kontakt a základní informace.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral