Matka Kuráž a její manažeři

Ekonomická realita let 2001 a 2002 vedla k novému trendu – tzv. odvážnému vedení – čekání na to, až někdo udělá něco za vás nebo až se věci změní samy, je minulostí. Podle mnohých definic je odvaha typickým rysem vůdčích osobností. Pomáhají ostatním projít nelehkými časy a inspirují je na cestě za novými vizemi. V pracovní komunitě se většinou odlišují svým oficiálním postavením. Ale zkusme si představit tým, kde odvážné kroky nečiní jen vedoucí, ale i běžní zaměstnanci.

Výsledkem by měla být skupina s vysokou morálkou, jejíž pracovníci jsou si vědomi společných cílů a každý z má v sobě skutečnou zodpovědnost za svoji práci. Dopracovat se tomuto ideálu znamená nesetrvávat v daném stavu, komunikovat otevřeně a přicházet s nápady, které jdou nad rámec povinností a norem. Zaměstnanci by měli být na práci zainteresováni svojí profesionální ctí.

Prvním krokem je stanovit si cíle reprezentující vaši skutečnou osobnost a ty pak uvést v soulad s cíli společnosti. Diskutujte o svých vizích, o přínosech, které nová filozofie odvahy přinese vaší firmě, o tom, v jakých oblastech existují rezervy. Odvaha může být čistě soukromou záležitostí, ale může se stát i palivem rozvoje společnosti.

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher