Kybernetická šikana na vzestupu

Britská konzultantská společnost Peninsula, která se zabývá poradenstvím v oblasti pracovního práva, zaznamenala zvýšený zájem zaměstnavatelů o řešení otázky tzv. kybernetické šikany (cyber-bullying) na pracovišti.

Kybernetická šikana může mít řadu podob a probíhat různými komunikačními kanály, zejména e-mailem a pomocí instant messagingu (IM). Zaměstnavatelé si často nejsou tohoto problému vědomi nebo jej ignorují, to je však nezachrání před případnou žalobou. Naopak by se měli držet několika základních pravidel. V první řadě je to politika užívání IT na pracovišti, se kterou by se měli seznámit všichni zaměstnanci.

Zaměstnanci by měli mít přístup jen k těm poštovním a IM systémům, které lze prověřovat a kontrolovat. Měli by vědět, že počítače, systémy IT a data jsou majetkem firmy, nikoli jednotlivých uživatelů. Zaměstnavatel by se měl dále ujistit, že má postupy pro řízení stížností i v případě šikany prostřednictvím elektronické komunikace. Každý zaměstnanec by měl vědět, že se s problémy tohoto typu má okamžitě obrátit na nadřízené.

Ke kybernetické šikaně by zaměstnavatelé měli přistupovat stejně vážně jako k ostatním formám obtěžování na pracovišti. Může totiž velmi snadno fungovat, aniž by si toho na první pohled všimli kolegové nebo manažeři.

-kk-
Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Online Recruitment Magazine