Konkurenční prostředí podporuje nábor nových zaměstnanců prostřednictvím Internetu

Restrukturalizace energetického sektoru vytváří nové zaměstnanecké příležitosti, a to na všech úrovních: od specialistů na marketing a odbyt, přes personál maloobchodních oddělení až po manažery nákupu.

Tradiční vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se stávají minulostí, do pozadí ustupují například otázky bezpečnosti práce nebo věrnosti zaměstnanců. Z hledání talentů se stává nikdy nekončící proces. Podobně jako v jiných odvětvích, také v personalistice přebírá úlohu tradičních médií Internet.

Na Internetu jsou nyní k dispozici služby náboru s přidanou hodnotou od personálních firem, které kromě zveřejňování nabídek zajišťují i zpracování odpovědí a sestavování předběžných seznamů žadatelů.

Nové tržní prostředí má i své negativní stránky. Zaměstnavatelé se například musejí ptát, jak „stabilní“ je místo, které nabízejí.

**Datum vydání: VIII/2001**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World