Jak zhodnotit implementaci řešení Business Intelligence

Zhodnocení důsledků implementovaného řešení Business Intelligence (BI) určuje výhody, kterých organizace dosáhla a případně přiděluje slíbené finanční odměny. Řešení BI by mělo v první řadě přinášet úspory na nákladech, což lze vyjádřit dvěma měřitelnými faktory: časovou efektivitou a snižováním nákladů. Časová efektivita se může týkat například ušetřeného času při vytváření zpráv za pomoci aplikace BI ve srovnání s původním postupem. Snižování nákladů pak odpovídá snížení počtu papírových materiálů a možností identifikace způsobů ušetření pomocí nového řešení.

Implementované řešení BI by dále mělo přinášet i zvyšování příjmů, což už je z hlediska kvantifikace složitější. Vyžaduje totiž identifikaci nových možností či zhodnocení finančních výhod aktivit a rozhodnutí vycházejících z nového řešení BI. Konkrétně lze zvyšování příjmů určit na základě taktických aktivit a strategických iniciativ. Taktické aktivity odhalují jednotlivci, kteří s novým řešením pracují. Strategické iniciativy pak provádějí jejich nadřízení na základě získaných informací.

**Datum vydání:** VIII/2003
Zdroj: DM Review - stránky věnované správě dokumentů, Business Intelligence a řízení vztahů se zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje DM Review