Jak vytvořit zajímavé internetové stránky

Jak vytvořit zajímavé internetové stránky

Webové stránky jsou marketingový nástroj, jímž podniky nabízejí informace o sobě, a prověřují, jak jsou zákazníci spokojeni s jejich výrobky. Fungují podobně jako obaly, plakáty a inzeráty. U návštěvníků webových stránek se však předpokládá jistý předběžný zájem o daný produkt/podnik, proto je jejich primárním úkolem udržovat zájem zákazníka.

Návštěvu webových stránek můžeme srovnat s návštěvou reálného podniku. Měli byste připravit přátelský pozdrav a nabídnout snadnou orientaci. Zákazník chce zároveň poznat vaše cíle a vyhlídky, chce zjistit, zda mu můžete uspokojivě posloužit. Pokud máte zájem na tom, aby zákazník přišel znovu a stal se tak dlouhodobým zákazníkem, zásobujte ho pravidelně informacemi a novinkami o podniku. Na jeho dopisy odpovídejte obratem a při eventuálním dalším kontaktu ho upřednostňujte.

Úspěch stránek závisí na jejich obsahu, navigaci, designu a interaktivitě. Jejich cílem může být reprezentace, nabídka služeb, prodej, komunikace, spojení se zákazníky či generování dat. Je třeba každé 2-3 roky stránky obnovit. Důležitá je i správná navigace, především, jak rychle a jednoznačně se zákazník dostane k cíli, který hledal.

Jaké otázky bychom si měli při tvorbě stránek položit?
* Co se zákazník dozví o vzniku a historii podniku? Jak se to dozví?
* Co se změnilo, čím se podnik zabývá aktuálně?
* Jak moderní je podnik?
* Co je jedinečné? Co jej ovlivňuje, co překvapuje?
* Jak si stojí v konkurenci?
* Jaké jsou plány? Jak si podnik představuje vývoj v budoucnosti?
Zdroj: Flexible Unternehmen - Informace pro manažery - týmová práce, odměňování zaměstnanců a další oblasti.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Flexible Unternehmen