Jak se připojit na Internet

Dnešní firma se těžko obejde bez Internetu. Většinou na něm více či méně závisí její existence. Ve větších městech by připojení mělo probíhat bez problémů. Horší už je to však v odlehlejších částech a na vesnicích.

Pro připojení se nabízejí dvě možnosti. První z nich je kabelové připojení. Je cenově poměrně snadno dostupné, jeho nevýhodou však je pomalý přenos dat. Navíc zde opět vyvstává problém s nedostupností v odlehlejších místech. Malým firmám se toto řešení však vyplatí více než DSL (Digitální předplatitelské připojení). To naopak nabízí rychlejší přenos dat a větší dostupnost. Kvůli vyšší ceně se vyplatí spíše větším firmám, které potřebují rychlý přístup na Internet.

Předtím, než si pořídíte DSL, je třeba vzít v úvahu několik činitelů. Ujistěte se, jestli si takový přepych můžete dovolit. Vyberte si raději renomovaného dodavatele. Dejte pozor na „skryté“ náklady. Zde jde většinou o systémy, které vyžadují více peněz za přenos při větší vzdálenosti od centrální stanice. Zjistěte, které služby si můžete nainstalovat sami. Uvědomte si technické hranice a také možnosti zabezpečení.

**Datum vydání: II/2002**
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral