Integrace strategií, struktur, procesů a projektů

Klasická teorie obchodního vývoje byla založena na čtyřech zásadách: rozdělení práce, jednorozměrných a funkčních procesech a projektech a rozsahu řízení. Moderní obchodní vývoj však spíše vychází ze strategie, která vede k uspokojení potřeb zákazníka a z procesů, které vedou ke zploštění organizační struktury projektů.

Klasická organizační teorie se zaměřuje na strategické řízení s důrazem na analýzy, stanovování cílů a efektivitu struktury organizace. Když se však mají implementovat strategie, většinou to nedopadne tak, jak bychom očekávali. Je tomu tak zejména v důsledku nesprávného řízení projektů.

Článek se zabývá vzájemným vlivem strategií, struktur, procesů a projektů, přičemž nejvíce pozornosti je věnováno vztahu řízení projektů a řízení celé organizace. Autor se snaží poukázat na to, jak se dají strategie, struktury, procesy a projekty využívat tak, aby usnadnily obchodní vývoj podniku.

**Datum vydání:** I/2002
Zdroj: PMForum.org - stránky věnované problematice řízení projektů
Zobrazit přehled článků ze zdroje PMForum.org