Elektronický obchod na vzestupu

Elektronický obchod na vzestupu

Podle odborníků množství peněz utracených v elektronických obchodech dále poroste, bez ohledu na ostatní odvětví ekonomiky. Růst sice nebude takový jako v minulosti, ale to je zapříčiněno tím, že e-komerce prodělala svůj boom už právě v době ekonomické recese – šlo však spíš o recesi firem, než kupní síly zákazníků.

Podíl on-line nákupů by měl významným způsobem vzrůst a postupně být stejný či vyšší než nákupy v běžných obchodech. Některé společnosti potřebují zlepšit svoji infrastrukturu a provázat běžný prodej s webovými technologiemi. Jiné mohou získat výhodu pouhým vylepšením designu či funkčnosti svého webového sídla. Kombinace obou způsobů obchodování je dobrým krokem k budoucí prosperitě. Lze například optimalizovat prostředky utracené zbytečným skladováním pomocí on-line nabídek výhodných nákupů a podobně.

V souvislosti s rozvojem e-komerce poroste i poptávka po manažerech, kteří budou v této oblasti schopni zajistit vysokou návratnost investic, rozhodnutí a výdaje však budou podrobovány mnohem přísnější kontrole než v minulosti.

**Datum vydání: IV/2002**
Zdroj: CRM Daily - americký portál věnovaný CRM a knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Daily