Elektronické řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce: E-procurement pro elektroenergetické společnosti

Obstarávání dodávek představuje pro sebemenší energetickou společnost složitý proces, který je nutně vystaven riziku chybné volby. K optimalizaci těchto procesů může napomoci sjednávání dodávek pomocí Internetu, tzv. **e-procurement**.

Strategie efektivního řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce v sobě zahrnuje automatizaci, zjednodušování a řízení procesů. Řešení na bázi webu umožňují automatizaci a řízení procesů objednávání jak uvnitř společnosti, tak mimo ni.

Přes potenciální výhody elektronického sjednávání dodávek se však u většiny energetických společností jedná zatím spíše o experimenty – například zřizování elektronických katalogů.

**E-procurement** šetří čas a peníze, kromě toho však také usnadňuje vyřizování jednotlivých transakcí. Přitom zohledňuje strategii společnosti. Práce oddělení nákupu tak přidává hodnotu celé společnosti. Jednou z prvních společností, která začala využívat nákup zboží a služeb elektronickou cestou, je **Duke Energy**.

Elektronický nákup dává kupujícím zcela nové možnosti. Nákup je například možno realizovat v libovolnou denní nebo noční dobu. K tomu je však zapotřebí provést integraci inventáře a účetnictví firmy.

Americká Komise pro veřejné energetické společnosti (PUC) v této souvislosti vznesla požadavek na zavedení systémů elektronické výměny dat (EDI). Ty mají umožnit vzájemnou výměnu zákaznických registrací, údajů o spotřebě, účtů a údajů o platbách mezi společnostmi. Požadovaný systém vytvořila společnost **PECO Energy Co.**

Autor příspěvku uvádí konkrétní příklad obnovy zastaralého dodavatelsko-odběratelského řetězce. Jedná se o jadernou elektrárnu **Fermi-2**.

**Datum vydání: IV/2001**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World