E-recruiting: efektivní nábor zaměstnanců s využitím Internetu

Téměř 80 % podniků ze skupiny Top 500 nabízí na svých internetových stránkách volná pracovní místa. Ještě před dvěma lety bylo toto číslo podstatně nižší – necelých 30 %. Ovšem ne všechny podniky dokáží plně využít možnosti Internetu pro efektivní nábor pracovních sil. Systematické vyhledávání pracovníků pomocí Internetu – tzv. **e-recruiting** – představuje mnohem komplexnější činnost, než je pouhé zveřejnění inzerátu na webových stránkách.

Autorka v článku rozebírá základní zásady efektivního náboru zaměstnanců a popisuje způsoby uplatnění těchto zásad při získávání pracovních sil pomocí Internetu. Zdůrazňuje zejména, že sebelépe připravená webová stránka s nabídkou zaměstnání nedokáže sama o sobě přilákat potenciální uchazeče o práci. Nadmíru důležitá je proto spolupráce s internetovými burzami práce a s firmami zaměřenými na personální poradenství.

**Datum vydání:** IV/2001
Zdroj: Wirtschaft & weiterbildung - marketing, personalistika, e-learning
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wirtschaft & weiterbildung