E-business se stává standardem

E-business postupně nahrazuje klasické způsoby obchodování. Na tomto faktu nemění nic ani současný klesající kurs akcií firem zabývajících se informačními technologiemi. Počet firem, které se zabývají elektronickým obchodováním jako hlavním oborem činnosti se stále zvyšuje a stejně tak i jejich marketingové koncepce jsou stále komplexnější a propracovanější.

Autor se v článku věnuje perspektivám dalšího rozvoje elektronického obchodování a analyzuje příčiny současného poklesu akcií firem, které v této oblasti podnikají. Podrobně popisuje některé strategie, které mohou vést k úspěchu v této oblasti. Hovoří zejména o nutnosti přiblížit e-business širokým vrstvám zákazníků. Své analýzy doplňuje několika příklady z praxe.

**Datum vydání:** III/2001
Zdroj: etz (Elektrotechnik + Automation) - německý časopis zaměřený elektrotechniku, automatizaci a řízení výroby
Zobrazit přehled článků ze zdroje etz (Elektrotechnik + Automation)