Co je nutné k realizaci úspěšného e-mailového marketingu

Dobrá technologie e-mailového marketingu umožňuje skutečnou kvalitní konverzaci mezi zákazníky a perspektivními obchodními partnery. Existují však technologická řešení, která umožňují dotáhnout e-mailovou marketingovou strategii do dokonalosti.

Nejdůležitější je volba poskytovatele e-mailových služeb. Ta by se měla řídit následujícími zásadami:
* Má poskytovatel e-mailových řešení rozhraní pro aplikační programy? Díky nim je totiž možné automatizovat klíčové technické požadavky a procesy (například získávat data a profily zákazníků).
* Každé průmyslové odvětví má vlastní obchodní potřeby a požadavky na technologie. Poskytovatel e-mailových služeb by měl mít zkušenosti s vertikálním obchodováním a měl by umožňovat specifická technologická řešení.
* Obchodníci vyžadují integrované služby, které by maximalizovaly návratnost investic. Mezi tyto služby patří například analýza návratnosti investic, databázové služby, strategické poradenství apod. Je dobré navázat strategické partnerství s poskytovatelem e-mailových řešení, který vám díky těmto službám pomůže vytvořit si konkurenční výhody a pevný vztah se zákazníky.

**Datum vydání:** IX/2001
Zdroj: ClickZ - americký portál zaměřený na digitální marketing
Zobrazit přehled článků ze zdroje ClickZ