Manažer - zprávy z managementu

Článek v rámci předplatného Správa znalostí: Kdo spolupracuje, vystačí s málem!

Ústředním tématem článku je správa znalostí (**knowledge management**). Jejím důležitým aspektem je sdílení znalostí. Dobrým nástrojem k realizaci diskusí mezi…

Nové metody práce s lidskými zdroji

Článek v rámci předplatného Nové metody práce s lidskými zdroji

Ve snaze eliminovat administrativu a urychlit probíhající procesy sahají…

Ochrana příjmů a deregulované prostředí

Článek v rámci předplatného Ochrana příjmů a deregulované prostředí

V mnoha společnostech rozvinutého světa není ochrana příjmů hlavním cílem…

Omezení rizik na liberalizovaném trhu

Článek v rámci předplatného Omezení rizik na liberalizovaném trhu

Stručný článek je věnován bodovacímu systému hodnocení zákazníka z hlediska…

Společnost icPlanet používá Internet k vyhledávání kvalifikovaných pracovníků

Článek v rámci předplatného Společnost icPlanet používá Internet k vyhledávání kvalifikovaných pracovníků

Více než kdy jindy vyvstává v současné době potřeba nezávislých poradců,…

Správa znalostí ve společnosti Chevron - projev výkonného ředitele

Správa znalostí ve společnosti Chevron - projev výkonného ředitele

Na světové konferenci o správě znalostí v San Franciscu prezentoval Kenneth…

Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

Článek v rámci předplatného Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

Tato práce se zaměřuje na koncepci, zásady a konkrétní případy pronikání…

Využitelnost elektronických zdrojů pro získávání technických informací

Článek v rámci předplatného Využitelnost elektronických zdrojů pro získávání technických informací

Stávající metody přístupu k elektronickým zdrojům nabízeným Internetem…

Co znamená, když se řekne "správa znalostí"

Co znamená, když se řekne "správa znalostí"

Podnikatelé si stále více uvědomují důležitost svých znalostí a snaží se z…

Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

Přestože žijeme ve světě gigabitových přenosových systémů a terabajtových…

Perspektivy oboru správy znalostí: Jak to vidí uznávaní experti?

Článek v rámci předplatného Perspektivy oboru správy znalostí: Jak to vidí uznávaní experti?

Na druhém výročním kolokviu Knowledge Advantage o problematice správy…

Správa znalostí je pro finanční instituce příslibem kvalitního řízení rizika

Článek v rámci předplatného Správa znalostí je pro finanční instituce příslibem kvalitního řízení rizika

Dá se říci, že konkurenční výhoda finančních služeb spočívá v lepším…

Jaké zkušenosti mají manažeři se správou znalostí?

Jaké zkušenosti mají manažeři se správou znalostí?

Smyslem tohoto souboru sedmi jednostránkových případových studií je shrnout…

Výpis 36933705 z celkem 3708