Zkušení zaměstnanci předávají znalosti mladším

Zkušení zaměstnanci předávají znalosti mladším

Vládní úřady v USA se obávají, že by v důsledku masových odchodů zaměstnanců do důchodu mohlo dojít k odlivu znalostí v těchto organizacích. NASA se proto rozhodla podporovat kulturu vzdělávání. V posledních dvou letech organizovala pro své nově přijaté zaměstnance semináře, při kterých si mohli pohovořit se staršími manažery, kteří jim předali své zkušenosti. Všechny tyto semináře byly též zachyceny písemně a vydány jako publikace.

Vedoucí tohoto projektu se opírali o skutečnost, že lidé pracující v NASA jsou s touto organizací citově spjati a že nechtějí jen tak odejít. Proto jim umožnili, aby své znalosti předali dále. Celý projekt je významný i z toho důvodu, že v následujících pěti letech má do důchodu odejít minimálně polovina vědců, techniků a projektových vedoucích. Stejný program implementují i některé další vládní úřady.
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com