Zatočíme s úrazem s manažerským důrazem

Většina úrazů na pracovišti má více příčin, podniky však stále často spoléhají jen na jednodimenzionální bezpečnostní programy. Příčiny lze rozdělit tří základních kategorií: rizika na pracovišti, nadměrné fyzické požadavky a nebezpečné chování. Chce-li tedy management plně rozvinout svůj potenciál v boji proti úrazům, musí se věnovat všem těchto kategoriím.

- Bezpečnostně nevyhovující vybavení a podmínky zahrnují rizika, jako jsou závady na elektrickém vedení, chybějící kryty na strojích, nebezpečí vzniku požáru, zablokované únikové cesty, rozbité nástroje nebo šikmé podlahy. Většinou se jedná o rizika, která jsou viditelná nezávisle na průběhu práce. Do této kategorie spadají nejčastější a nejnákladnější úrazy, a proto naprostá většina podniků má bezpečnostní opatření na jejich pokrytí.
- Nadměrné fyzické požadavky se vztahují ke konkrétním lidským výkonům. Jde o to, co všechno může zaměstnanec vykonat, než se zhroutí, konkrétně například zvedání či ohýbání předmětů, opakování téže činnosti, náročnou práci ve vysokých teplotách atd. Tato rizika nebývají jednotně popsána ve směrnicích, existují jen určitá doporučení.
- Chování popisuje pozorovatelné akce založené na znalostech, dovednostech, přístupu a motivaci. Řada úrazů vzniká následkem neschopnosti určité osoby vykonat něco správných způsobem nebo tím, že dělá něco, co by dělat neměla. Management by měl věnovat pozornost každodennímu chování zaměstnanců, aby mohl co nejlépe zacílit své výukové a motivační programy.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards