Zaměstnancům změny nevadí, ale...

Změny v podnicích probíhaly, probíhají a budou nepochybně probíhat i v budoucnosti. Řízení podnikových změn však ani přesto, že je to poměrně častá firemní aktivita, není ničím jednoduchým. Manažeři v tomto smyslu mnohokrát opakují jednu základní chybu. Tou chybou je fakt, že firemní změny lze daleko lépe iniciovat na základě osobního zájmu a nadšení, nikoli neosobních direktiv. Manažeři by si měli uvědomit, že change management není nic jiného, než proces přetváření organizace podle jejich osobních představ. Dále by se měli nechat vést obecnou pravdou, že zaměstnancům nevadí změny jako takové, nýbrž to, když se slíbené změny nepodaří realizovat.

Změny se většinou nepodaří uskutečnit proto, že manažerova vize není dostatečně spjata se zaměstnanci nebo o ní zaměstnanci jednoduše nejsou informováni. Této chybě se vedoucí pracovníci vyhnou jedině tehdy, založí-li své inovační snahy na komunikaci s podřízenými. Obrazně řečeno by tedy manažeři se svými nápady na změnu měli:
1. Proniknout do hlav svých podřízených, donutit je přemýšlet a diskutovat o návrhu.
2. Proniknout do srdcí svých podřízených, získat si jejich náklonnost a podporu.
3. Ponechat podřízeným volné ruce, nechat je vyjádřit kladné i záporné připomínky a vyzkoušet si některé aspekty nového návrhu v praxi.

**Datum vydání:** XII/2002
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com