Základní principy řešení konfliktů

Článek přináší stručný souhrn informací o tom, jak rozpoznat příznaky blížícího se konfliktu a jak se s tímto problémem vyrovnat. Součástí je i seznam doporučené literatury. Mezi symptomy nastávajícího destruktivního konfliktu patří například tyto: Lidé se sobě navzájem vyhýbají nebo méně spolupracují. Nepodložené zvěsti a klepy se objevují častěji. Na vzkazy a e-maily není odpovídáno. Ztrácí se humor. Zvyšuje se apatie a klesá výkonnost a produktivita práce.

K dalším znakům patří zvýšená absence zaměstnanců a také to, že jednotlivci i skupiny podrývají a sabotují rozhodování a vše, co s rozhodováním souvisí. Stížnosti a rozhořčení jsou prezentovány v médiích… Nutným krokem je v této situaci zvýšení úsilí v oblasti interpersonální a podnikové komunikace a její zlepšení. Je proto třeba být si stále vědom vlastních kulturních perspektiv a hodnot, dále zainteresovat hlavní investory i osoby reprezentující všechny ostatní skupiny, kterých se konflikt týká.

Pokud je to možné, měl by být využit neutrální vyjednavač. Je zapotřebí používat přiměřený jazyk, který nebude odsuzovat žádnou ze stran a nebude mít charakter podněcující konflikt, a stále zdůrazňovat nesmyslnost a nekonstruktivnost osobních útoků a obviňování. Nejlepší cestou k vytvoření podmínek pro komunikaci namísto konfliktních situací je spolupráce a zavedení komunikačního programu.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online