Zahradníkův rok ve světě obchodu

Autorka přirovnává dobrého managera k pečlivému zahradníkovi – nachází mnoho podobností. Podobně jako zahrádkář se je cílem manažera růst. Ale chytrý vedoucí také sleduje budoucí změny a musí se na ně včas připravit, podobně jako pěstitel sleduje oblohu a roční období. Uvést produkt na trh nebo přijít s novým nápadem vyžaduje pečlivé načasování. Nezbytné je sledovat nové trendy, číst odborné časopisy, vzdělávat se. Nové technologie nám sice přístup k informacím zjednoduší, ale zároveň mají odlidšťující vliv.

Dobrý manažer musí být připraven na neočekávané události ovlivňující trh – od ekonomické reces, přes vládní skandály až po teroristické útoky - a v závislosti na nich plánovat. Účinným řešením je zpracování možných eventualit ve scénářích. Schopný vedoucí nelpí umíněně na prosazování svých nápadů, snaží se přijímat a rozvíjet ideje mající hodnotu. Podobně jako různé druhy rostlin potřebují jiné podmínky, i zaměstnanci vyžadují individuální přístup – pro některé jsou důležité dosažené výsledky, pro jiné příležitost k růstu a rozvoji.

Nejnepříjemnějším úkolem pro zahrádkáře je zbavit své království plevele – což pro manažera znamená hledání a přiznání chyb, práci s fakty, odpovědnost a spoustu času. Podobně jako zahradník, když je po celodenní práci unavený, těší se vůní a krásou svých květin, tak i manažer by se měl zastavit a radovat se z vykonané práce – to mu umožní nezapomínat na její smysl

**Datum vydání: VII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher