Vzhůru za moře aneb Kdo má předpoklady pro mezinárodní projekty

Výzkum vedený University of Southern Carolina ukazuje, že manažeři, kteří jeví větší smysl pro dobrodružství, aktivní přístup k učení a mají přehled o obchodní problematice jsou v mezinárodně orientovaných aktivitách úspěšnější. Autoři studie předpokládali, že kompetence vedoucích pracovníků má svůj původ v tom, co se naučili ve svých minulých funkcích, jaké získali zkušenosti a na jejich ochotě a schopnostech se těmito zkušenostmi učit. Výzkumu se účastnilo 105 manažerů z nižšího, středního i služebně staršího vedení, kteří působili v oblasti mezinárodního obchodu – celkem šest firem z oblasti financí, marketingu a projektování.

Byli vybráni takoví, kteří měli vysoký potenciál a byli výkonnostně stálí, ale neuvažovalo se o jejich povyšování. Jejich nadřízení je pak hodnotili pomocí dotazníků z několika hledisek – např. zda dotyčný používá zpětnou vazbu (a sám ji vyhledává), jestli hledá příležitosti učit se a rozvíjet, je otevřený kritice, vyhledává zkušenosti s jinými kulturami. Dále bylo zkoumána kupříkladu citlivost na kulturní rozdíly, schopnost motivovat ostatní, schopnost vhledu do problematiky týkající se oboru či ochota riskovat. Dotazník měl formu hledisko = vzorová otázka (např. obchodní znalosti = solidně rozumí produktům a službám).

Schopnosti týkající se vzdělávání jsou obecně shledávány jako silné předpoklady úspěchu v proměnlivém a nejistém ekonomickém prostředí, autoři výzkumu to však potvrzují pouze částečně. Podle výsledků průzkumu se jeví jako nejdůležitější faktory, kterými se odlišují ti nejvýkonnější manažeři, schopnost vidět věci originálně (umět najít odlišný úhel pohledu), potřeba vyhledávat příležitost k rozvoji a učení, odvaha zaujmout stanovisko, ochota riskovat, vnímavost ke kulturním odlišnostem a otevřenost kritice. Z hlediska mezinárodních kontraktů hraje významnou roli například touha poznávat nové kultury nebo schopnost přimět pracovníky k co nejlepším výkonům.
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone