Výzkum: Dobrá nálada jako posilovač kreativity

Přimějte vaši neurobiologii, aby pracovala pro vás. Vědecký výzkum odhalil způsob, který vám pomůže lépe využít schopnost inovativního a kreativního myšlení.

Ilustrační snímek

Když vědci hovoří o kreativitě, hovoří často o fenoménu vhledu do problematiky. Jde o okamžik náhlého porozumění, kdy dostaneme nápad, jak řešit nejednoznačnou situaci.

Americký neurolog Mark Beeman a kognitivní psycholog z Drexel University John Kounios zrealizovali na přelomu 21. století výzkum, kde s pomocí předložených vzdálených asociačních problémů (problémů s vhledem) sledovali pomocí EEG a fMRI mozek účastníků, kteří se situaci snažili vyřešit.

Vzdálené asociační problémy byly definovány jako slovní hádanky. Subjekty dostaly tři slova – například borovice / krab / omáčka – a byli požádáni, aby nalezli čtvrté slovo, které je všechny vhodně doplní. Někteří účastníci experimentu tento problém řešili logicky jednoduchým testováním jednoho slova za druhým. Jiní se na problém zaměřili prostřednictvím vhledu, což znamená, že správná odpověď jednoduše přijde na mysl ve vhodnou dobu. Jen hrstka lidí kombinovala obě strategie.

To, co Beeman a Kounios odhalili, byl patrný posun v mozkové funkci, ke kterému došlo. Těsně předtím, než se účastníci seznámili s problémem, který nakonec vyřešili pomocí vhledu, došlo v jejich mozkové mozkové kůře (ACC) ke zvýšené aktivitě. ACC hraje roli ve výkonné pozornosti a je to část, která zpracovává korekci chyb detekcí konfliktních signálů v mozku.

Podle Kouniose zahrnuje alternativní strategie řešení problému. Mozek nemůže používat dvě různé strategie současně. Některé jsou silně aktivovány, protože jsou nejviditelnější. Jiné jsou slabé a k problému se přidružují jen vzdáleně. A právě tyto na první pohled podružné nápady jsou kreativní. Když je ACC aktivován, může je detekovat a signalizovat mozku, aby na ně obrátil pozornost. To je aha moment.

Beeman a Kounios zjistili, že se ACC se aktivuje, když začneme uvažovat o nápadech, které zdánlivě s tématem nemají moc společného. Což vyvolává klíčovou otázku: Co přesně aktivuje ACC? Odpověď, která vyšla z výzkumu: Dobrá nálada.

Když máme dobrou náladu, ACC je citlivější vůči zvláštním nápadům. Jinými slovy, pokud je aktivní ACC podmínkou připravenosti k získání vhledu do tématu, dobrá nálada je podmínkou připravenosti aktivního ACC.

Opak je také pravdou: Zatímco dobrá nálada zvyšuje kreativitu, špatná nálada zesiluje analytické myšlení. Mozek omezuje naše možnosti na vyzkoušené a pravdivé, tedy zaměřuje se na zřejmé věci a jistotu, o které víme, že bude fungovat. Zatímco když máme dobrou náladu, cítíme se v bezpečí. Jsme schopni dát ACC více času věnovat pozornost slabým signálům a jsme také ochotnější riskovat. To je důležité, protože kreativita je vždy trochu nebezpečná.

Zatímco dobrá nálada je výchozím bodem pro zvýšenou kreativitu, každodenní cvičení vděčnosti a všímavosti, fyzické cvičení a kvalitní odpočinek zůstávají tím nejlepším receptem na zvyšování štěstí, jaký dosud někdo našel. Všechny podporují kreativitu.

Vděčnost trénuje mozek, aby se soustředil na pozitivní a změnil jeho normálně negativně předpojaté tendence filtrování informací. To ovlivňuje naši náladu a dobrá nálada dává naší neuronové síti lepší pozici k vytvoření něčeho překvapivě nového.

Všímavost zase učí mozek být klidný, soustředěný a nereaktivní a zesilující výkonnou pozornost. Také dává trochu prostoru mezi myšlenkou a pocitem a poskytuje ACC více času na zvážení alternativ.

Cvičení snižuje hladinu stresu, vyplavuje kortizol z našeho systému a zvyšuje neurochemikálie, které mají dobrý pocit, včetně serotoninu, norepinefrinu, endorfinů a dopaminu. To snižuje úzkost, zvyšuje naši dobrou náladu a zvyšuje schopnost ACC detekovat vzdálenější možnosti. Navíc časový limit, který cvičení poskytuje, funguje jako inkubační doba.

Dobrý noční odpočinek poskytuje další výhody. Zvyšuje energetické hladiny a poskytuje zdroje pro řešení výzev. Výsledný pocit bezpečí zvedá naši náladu a zvyšuje naši ochotu riskovat. Spánek je navíc nejkritičtější inkubační dobou ze všech. Když spíme, mozek má čas najít nejrůznější skryté vazby mezi nápady.

Věnujete dostatek pozornosti všem těmto faktorům?

 

 

-bb-

Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com