Výrobci začínají sdílet znalosti s dodavateli

Rostoucí tlaky e-komerce a výroby v požadovaném termínu zvýrazňují dopad chyb na fungování společnosti. V rychle se měnícím a vysoce konkurenčním prostředí musejí firmy rychle reagovat na nepředvídatelné události, jako jsou změny v poptávce nebo náhlá nedostupnost dodavatele. Společnosti tak objevují význam přírůstkových změn v řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce.

Efektivní řešení problémů dodavatelko-odběratelského řetězce vyžaduje externí spolupráci. Vyplatí se, pokud v jednotlivých fázích řetězce dochází ke sdílení informací. Vedení společnosti však nejprve musí rozhodnout: jaké informace sdílet, s kým a kdy.

Společnost **Ford Motor** proto nabízí dodavatelům přístup k nejnovější verzi dokumentace každého nového produktu. Dokumenty spravované platformou od společnosti **eRoom Technology Inc.** si mohou prohlížet lidé uvnitř i vně společnosti. Uživatelé, jejichž práce se měla zavedením systému urychlit, se přímo podíleli na jeho vývoji.

V současné době se klade obrovský důraz na spolupráci v rámci firmy, přičemž zásadní význam má vzájemná důvěra zaměstnanců. Teprve v další fázi je možné hledat příležitosti ke zlepšování externí spolupráce.

**Datum vydání: IX/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine