Vyhrajte vstup na workshop: Jak se inovacemi připravit na ekonomický pokles

Ekonomický pokles se v krátké době dotkne většiny firem. Jak se na tuto situaci připravit a jaké signály je třeba vnímat se dozvíte od členů Aliance pro inovaci a jejich hostů.

Jak se inovacemi připravit na ekonomický pokles

Přijměte pozvánku na workshop, který se uskuteční 20. listopadu 2019 od 9:00 do 13:00 ve VŠEM v Nárožní 2600/9a na Praze 5.

Akce je určena manažerům i personalistům společností.

Vyhrajte vstupenky na akci

Až do 8. listopadu 2019 můžete také soutěžit o jednu ze tří volných vstupenek na akci.

SOUTĚŽ

Výherci budou vyhlášeni prostřednictvím HR News a sociálních sítí.

Pravidla soutěže

Program akce

OD KRIZE PŘEKOTNÉHO RŮSTU K ZVLÁDNUTÍ ZPOMALENÍ EKONOMIKY

Ing. Petr Vitouch, INC Consulting

Zakázky rostou - chybějí lidé, bereme „každého“, motivační systém a firemní kultura vadnou. Nehlídáme efektivitu procesů, neanalyzujeme tolik úvěry z pohledu možné recese. Dnešní situace mnohých firem je zralá na důkladnou analýzu, revizi a stabilizaci procesů. Proč se na to zaměřit právě teď a jak to dělat i s výhledem na období možného budoucího zpomalení ekonomiky.    

 • hlavní charakteristiky firmy po překotném růstu
 • otevření diskuse ve vedení firmy
 • analýzy klíčových částí firmy
 • stabilizace s pohledem na období zpomalení

JAK NESPADNOUT DO KRIZOVÉ PASTI

doc. Ing. Roman Zuzák 

Do krizového stavu se dnes dostávají i úspěšné firmy. Seznámíme Vás, jak přistoupit k prevenci vzniku krize, jaké jsou nejčastější příčiny, které k ní vedou a jak se jejich negativního působení vyvarovat. Řešením jsou postupy, které dokáží odhalit krizi ve firmě ještě před jejím příchodem. Dále se dozvíte:

 • jaké jsou nejčastější příčiny a zdroje krizí
 • jaké jsou záludnosti skryté fáze krizového vývoje
 • jak objevit krizový vývoj včas

JAK SDÍLENÍ ZDOJŮ A SPOLUPRÁCE ŘEŠÍ PŘÍCHOD EKONOMICKÉHO OCHLAZENÍ

Miroslav Kohout, obchodní ředitel společnosti Central Business Network

Schopnost vzájemné spolupráce a sdílení zdrojů je vždy cesta k Vaši konkurenceschopnost. Stále platí, že jsou dva druhy společností: jedni spolupracují a následně profitují a pak jsou ti druzí!

 • Proč je nejvyšší čas uvažovat o využití vzájemné spolupráce a podpory
 • Jaké oblasti lze spoluprací a sdílením zdrojů opravdu podpořit
 • Řízené formy spolupráce, sdílení zdrojů a případové studie z praxe 

MĚŘENÍ A ROZVOJ INOVATIVNOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Ing. Martin Králík, projektový manažer FBE Praha

V období stagnace a poklesu bude ještě více potřeba využívat inovativního potenciálu zaměstnanců. Některé možnosti, jak jej měřit a rozvíjet si představíme v tomto bloku

 • Příležitosti a hrozby spojené s Průmyslem 4.0
 • Aplikovaná kreativita = inovativnost převedená do praxe
 • Test kreativních a inovativních kompetencí
 • Program na rozvoj inovačních kompetencí jednotlivců a týmů – zvyšování kvalifikace
 • Podpora zlepšovacích námětů a inovačních projektů zaměstnanců

DIGITÁLNÍ DVOJČE VE VÝROBĚ – BUZZWORD NEBO SKUTEČNĚ PRAKTICKÝ NÁSTROJ?

Ing.David Kadleček, IBM

Digitální dvojče jako praktický a inovační nástroj. Napodobuje chování libovolného fyzického systému. Řeší problémy zpožděných či neúplných informací a poskytuje skutečné výhody ve výrobě.

 • Cesta jak predikovat budoucí vývoj – pravděpodobnost výskytu strojních defektů
 • Detekování anomálií a neobvyklých chování
 • Výstrahy a hlídání důležitých událostí přesahujících toleranční limity
 • Analýzy zdrojů problému – co ovlivňuje kvalitu nebo co způsobuje poruchy strojů
 • Online informace pro manažery, operátory a kontrolu kvality

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍLEŽITOSTI A PŘEKÁŽKY U INOVACÍ

Jan Wedlich, manažer Inovačního centra Ústeckého kraje

Víme, že slabým článkem v inovacích je rozdíl mezi teorií a praxí. Zkušenosti nám umožňují Vás nejen inspirovat, ale i vyvarovat se úzkých míst v procesech inovace. Blok bude zakončen představením dvou konkrétních příkladů, dobrého i horšího.  

 • Inovační příležitosti, které často nejsou vidět
 • Nejčastější slabá místa v inovačních procesech
 • 5 top kroků pro zvládnutí ekonomického oživení

JAK ZAČÍT ZVYŠOVAT PRODUKTIVITU FIRMY DÍKY IT

Pavel Hofrichter, Českomoravské informační systémy

IT je nedílnou součástí každé společnosti, ale velmi podceňovanou. Jsme specialisté na odhalování bariér mezi skutečným businessem a IT oddělením. Díky 15ti-leté historii dokážeme identifikovat slabá místa, snižujeme náklady a zvyšujeme efektivitu a konkurenceschopnost.

 • Proč IT stále více rozhoduje o prosperitě firem a jejich konkurenceschopností
 • Jak správně měřit výkonost a dostupnost interních IT služeb
 • Nastavení procesů – snížení administrativy, pružnost
 • Praktické zkušenosti našich zákazníků aneb jak nevymýšlet vymyšlené

 

Na akci se můžete registrovat na info@cbnetwork.cz nebo na 602 563 950. Cena je 1500,- Kč včetně DPH za účastníka.

Články v sérii

Aktuální

V krizi jsme již dnes, i když ochlazení ekonomiky teprve přijde (soutěž o vstup na workshop)

Aktuální

Vyhrajte vstup na workshop: Jak se inovacemi připravit na ekonomický pokles