Vůdcem v malé firmě

Jaké vůdcovské dovednosti jsou nezbytné pro manažery malých firem?

- Jasné uvažování. Když dáváte instrukce svým zaměstnancům, vždy byste si měli být jisti, že je dokážete interpretovat. Měli byste zaměstnance učit, aby se ptali, a mohlo se tak předejít zmatkům a nedorozuměním.

- Takt a rozhodnost. Pokud zaměstnanci nechtějí přijmout vaše instrukce, musíte zůstat rozhodní, ale zachovat i takt. Ukážete tak, že jste si jistí, jak správně postupovat.

- Řešení problémů. Zaměstnanci mohou mít problémy s plněním určitých povinností. Zajímejte se o to, kde tyto problémy vznikají. Pomůže vám to rychle je vyřešit a také dáte najevo, že se zajímáte o potřeby zaměstnanců.

- Celkové vůdcovství. Namísto snahy zavděčit se zaměstnancům a stát se přáteli si uvědomte, že potřebují silného vůdce, aby firma mohla fungovat a mohli být pyšní na svou práci.

-kk-
Zdroj: Morebusiness.com - americký web pro malé podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Morebusiness.com