Vlastní formát dat v MS Excel

Jestliže jste si někdy prohlíželi dialogové okno Buňky s jednotlivými formáty, určitě jste si řekli, že má MS Excel spoustu různých předdefinovaných formátů.

Ilustrační snímek

Přesto se vám však někdy může stát, že nenajdete právě ten, který byste v dané situaci potřebovali. Například vhodný formát dat, různých jednotek nebo jen stavu měřidla s nulami na neplatných místech…

K tomuto účelu existuje v MS Excelu možnost si nadefinovat vlastní formáty.

Z čeho definice vlastního formátu čísla vychází?

Definice vlastního formátu se může skládat až ze čtyř částí, které se oddělují středníkem. Nemusí být vždy uvedeny všechny části, protože nejsou povinné.

Vlastní formát dat v MS Excel

Tvorba vlastního formátu

Důležité je, že v první části se definuje formát pro kladné hodnoty, v druhé pro hodnoty záporné a ve třetí pro hodnoty nulové. Čtvrtá část slouží k připojení textového řetězce. Pokud chcete některou část definice vynechat, nechejte zde zapsán středník, aby MS Excel správně poznal, kterou část vynecháváte.

Možná, že se vám na první pohled zdají symboly na obrázku nepřehledné. Za chvíli však poznáte, že tomu tak být nemusí, protože se chce jen podívat na to, jaký význam mají jednotlivé znaky v rámci definice vlastního formátu.

Například # znamená, že se mají zobrazovat číslice, ale pokud je zde nula na neplatném místě, zobrazit se nemá, nebo 0 také znamená, že se budou zobrazovat číslice, ale s tím rozdílem, že se nula zobrazí i na neplatné pozici (nyní již víte, proč se při formátování stavu tachometru dopisovaly nuly).

Do hranatých závorek [modré] se zase píše název barvy a podtržítko _m zase vynechává volné místo (mezeru) v délce znaku, jež se nachází bezprostředně za ním. Než začnete s vlastními formáty experimentovat, zkuste se nejprve podívat, co jednotlivé kódy vlastně mohou znamenat a jak ovlivní výsledný vzhled formátu.

#

zobrazí čísla, ale bez nul na neplatných pozicích

0

zobrazí nuly i na neplatných pozicích

?

přidá místo nadbytečných nul mezery

@

zástupný znak za text

\

znak, za kterým se zadává text

_

přidání mezery v zadané šířce

,

určení polohy desetinné čárky

%

vynásobí číslo 100 a přidá znak %

 

Určitě samostatnou skupinu kódů by mohlo tvořit i vyjádření data nebo času, protože například jedno písmeno m znamená měsíc ve tvaru 1 až 12, dvě písmena mm, zase měsíc ve tvaru 01 až 12. Ale tři písmena mmm už znamenají měsíc ve tvaru římské číslice (I až XII), kdežto čtyři písmena mmmm určují tvar měsíce ve tvaru textu jako leden až prosinec.

Podobně by tomu bylo i v případě dnů. To znamená, že d určí den ve tvaru 1 až 31, kdežto dd zase den ve tvaru 01 až 31. Jiný význam mají však tři písmena ddd, znamenají den ve tvaru po až ne a čtyři písmena dddd zase určí den ve tvaru pondělí až neděle.

U roků je to trochu jednodušší, zde můžete použít rr (rok ve tvaru 00 až 99) nebo rrrr (roky ve tvaru 1900 až 9999). Ale zároveň by vás nemělo překvapit i to, že v rámci některých instalací MS Windows a MS Office se může místo písmene r používat písmeno y.

A jak je to s časem? Písmeno H znamená hodiny ve tvaru 0 až 23 a hh zase hodiny ve tvaru 00 až 23. Malé písmeno m znamená minuty ve tvaru 0 až 59 a mm zase ve tvaru 00 až 59. Sekundy jsou vyjádřeny podobně pomocí písmen s nebo ss.

Buňky a zápis jednotek

Ze zkušenosti jistě víte, že pokud do číselné buňky dopíšete text, buňka se změní na textovou a již s ní nemůžete běžným způsobem počítat. Jestliže i však vytvoříte vlastní formát s textem, můžete pak mít spolu v buňce číslo i určitý text, a přesto budete moci s buňkou počítat.

Jak si do buňky zapsat metry, kilometry či kilogramy?

1. Označte si buňky, ve kterých chcete mít spolu číslo i text a v nabídce Formát klepněte na příkaz Buňky.

2. Na kartě Číslo zvolte druh formátu Vlastní.

Vlastní formát dat v MS Excel

3. Do políčka Typ zapište správný kód požadovaného formátu. To znamená, že například 0_ "km".

4. Podle zápisu se jedná o celé číslo, za kterým bude mezera a poté bude zapsán text, který je v uvozovkách, tedy km.

5. Po potvrzení vám vznikne nový vlastní formát, který umožní v buňce následující zápis a zároveň čísla zůstanou opravdu čísly, bude se s nimi dále počítat.

Vlastní formát dat v MS Excel

Snadno si podobným způsobem vytvoříte i jiné formáty, které vám zlepší a zpřehlední vzhled vašich tabulek, a přitom tvar čísla zůstane takový, aby se s ním dalo počítat.

Vlastní formát dat v MS Excel

Například, když budete potřebovat mít v buňce zapsané kilometry za hodinu na jedno desetinné místo, pak stačí do políčka Typ zapsat text 0,0_ "km/h".

Odstranění vlastního formátu

Pokud se vám vytvořený formát z nějakých důvodů nelíbí, nebo ho již nepotřebujete, můžete ho snadno odstranit. Stačí, když opět otevřete dialogové okno Buňky a zde přejdete na kartu Číslo.

Poté již v seznamu jednotlivých druhů formátů klepněte na druh Vlastní a ze zobrazených typů vyhledejte ten, který potřebujete odstranit. Označte ho a poté klepněte na tlačítko Odstranit.

Jestliže v rámci sešitu byly ještě některé buňky pomocí právě odstraněného formátu zobrazeny, MS Excel pro ně použije automaticky formát Obecný.