Víceleté plánování má své výhody i pro malé firmy

Velké firmy běžně plánují na několik let dopředu. U malých a středních firem to často není zvykem. I těmto firmám však může víceleté plánování pomoci. Vytváří totiž model „úspěšné firmy“. Firma pak může sledovat, do jaké míry se tomuto modelu přibližuje a včasně reagovat na problémy.

Na rozdíl od velkých firem mají malé v dlouhodobém plánování výhodu větší flexibility a schopnosti rychlého reagování na změny. Majitele či manažery těchto firem by mělo primárně zajímat, j ak rychle a s jak vysokými náklady budou moci v případě nepříznivých okolností změnit zaměření firmy.

Manažeři museí počítat se změnami, důležité je však také to, kdy potřebné změny provádět. Změna zaměření firmy patří mezi nejdůležitější strategická rozhodnutí, a proto se neobejde bez prognózy vývoje trhu a kvalifikovaného odhadu potenciálu zákaznických segmentů v horizontu několika let.

Zabývat se úvahami o možnostech strategických změn je třeba již při prvních indiciích výrazných změn situace na trhu . Pokud firma vypracuje alespoň základní víceleté plány a prognózy vývoje trhu, získá tak pomoc při zvažování variant dalšího rozvoje.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny