V Praze se bude konat již třetí ročník Konference BOZP. Vyhrajte vstupenku!

Na pořadu jednání již třetího ročníku konference s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby – legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP budou představena významná témata současné BOZP v České republice tak, jak je vnímají OZO v prevenci rizik i ostatní odborníci, kterých se bezpečnost a ochrana zdraví při práci dotýkají.

Konference BOZP 2017

Konference BOZP se bude konat 21. listopadu v Praze. Pořádá ji odborný portál BOZPprofi provozovaný nakladatelstvím Verlag Dashöfer spol. s r. o. Konference navazuje na úspěšné ročníky z předchozích let. Odborným garantem akce je Robert Křepinský z Rady vlády pro BOZP, který celou akci i moderuje.

Aktuálně probíhá last minute akce, kdy je možné obsadit za zvýhodněných podmínek poslední volná místa. Můžete také zkusit štěstí a vyhrát vstupenku v naší soutěži.

bozpprofi.cz

Soutěž o volnou vstupenku na Konferenci BOZP 2017

Soutěž probíhala do 14. 11. 2017. Pravidla soutěže.

Vstupenku vyhrává paní Marta K. ze společnosti Zonky. Gratulujeme!

V programu konference zazní aktuální témata, jako například přehled legislativních novinek a komentář k nim nebo nová úprava pracovnělékařských služeb po poslední novele (nové znění zákona o specifických zdravotních službách je účinné od 1.11.2017) v podání spoluautorky novely MUDr. Anežky Sixtové z ministerstva zdravotnictví ČR.

Tématem příspěvku, který vyvolal největší diskusi na loňském ročníku, byla povinnost mít v návaznosti na poslední novelu zákona č. 309/2006 Sb. zpracovaný plán od koordinátora BOZP pro práce označované jako údržbářské. Tehdy z konference vzešel i závěr adresovaný MPSV a jiným dotčeným orgánům, aby se nejednoznačností výkladu úpravy po novele zabývaly a vydaly závazné stanovisko. Autor přednášky Ing. Milan Kondziolka problematiku sledoval po celý rok a nyní účastníkům sdělí, co se v oblasti událo.

Zajímavá bude jistě i přednáška JUDr. Martina Mikysky věnovaná odškodňování pracovních úrazů s konkrétní ukázkou příkladu výpočtu škody. Za pozornost dále stojí i téma alkoholu na pracovišti v podání zástupců v pracovním právu velmi renomované kanceláře RANDL PARTNERS.

K tématům s dlouhodobým významem, u kterých je třeba sledovat změny, k nimž meziročně dochází, je nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Dalším takovým tématem je kategorizace prací – letos bude přednáška více zaměřena na měření rizikových faktorů. Bez zajímavosti jistě nebude ani výklad problematiky osoby odpovědné za provoz VTZ v podání ředitele Inspekčního orgánu Mostecké montážní a.s. Martina Šturmy.

Konference každým rokem přitáhne více zájemců z řad odborné veřejnosti. To se zpětně odráží i v doprovodném partnerském programu v podobě expozic významných firem působících v oboru. Letos je navíc akce propojena s o den dříve pořádanou konferencí Povinnosti v podnikové ekologii II a paralelně s ní se koná také Kulatý stůl věnovaný nové úpravě pracovnělékařských služeb.

Bližší informace o všech akcích naleznete na www.kursy.cz.

Těšíme se na setkání na jedné z nejvýznamnějších oborových akcí v ČR.