Úvaha nad rituály moudrých vůdců

Vůdcovství není jen záležitostí prestiže vysokého pracovního titulu, ale zejména charakteru jednotlivých osob. Nejde o pozici, ale o akci. Správní vůdci tráví své dny tím, že pomáhají lidem okolo nich projevovat jejich největší potenciál v rámci určité vize, která může být prospěšná lidem jako takovým.

V nové ekonomice představuje právě vůdcovství kvalitu, která oddělí vítěze od těch ostatních. Organizace se již nemohou spoléhat na tradiční model řízení „shora dolů“. Autor článku, který se zabývá vzděláváním v oblasti managementu proto uvádí základní předpoklady úspěšného vůdcovství.

- Pochopte, že vůdcovství je zejména o vztazích. Lidé nebudou následovat své vůdce, pokud jim nebudou věřit a stejně tak ani zákazníci nezvolí produkt nebo službu, nebudou-li si jisti důvěryhodností poskytovatele. Na paměti je třeba mít, že při budování vztahů jsou důležité zdánlivě malé věci. Lidé svému vůdci nepodají ruce, dokud se takříkajíc nedotkne on jejich srdcí.
- Pamatujte si, že vůdcovství musí být mistrovstvím, nikoli průměrem.
- Přestaňte se zabývat tím, co je jednoduché a soustřeďte se na to, co je správné.
- Neztrácejte pojem o čase, naučte se svůj život řídit. Vůdci by neměli zapomínat na to, že vedle vedení také žijí.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher