Umíte určovat cíle?

Cíle je třeba stanovovat tak, aby byly specifické, počítaly s možnými omezeními a bylo možné jasně je monitorovat. Často dochází k tomu, že jsou vybírány nedbale, což pak vede k ekonomickým problémům firem.

Cíle mohou způsobovat systematické problémy, jsou-li příliš široké, riskantní, neetické a potlačují učení, spolupráci nebo motivaci. Článek proto shrnuje 10 otázek, které je třeba si položit, než určíte své cíle.

- Jsou vaše cíle příliš specifické? Měly by být vyčerpávající a zahrnovat všechny důležité prvky firemního úspěchu.

- Jsou vaše cíle příliš velkou výzvou? Poskytujte dovednosti a školení a vyhněte se tvrdým postihům neúspěchu.

- Kdo určuje cíle? Celý proces by měl být transparentní a zahrnovat více než jednoho člověka nebo jednotku.

- Je váš horizont správný? Krátkodobé snahy o dosažení cílů by neměly poškozovat investice do dlouhodobých výsledků.

- Jak mohou vaše cíle ovlivnit riskování? Ujistěte se, že zdůrazníte přijatelnou úroveň rizika.

- Jak mohou vaše cíle podněcovat k neetickému chování? Může být nutné zavést víceúrovňovou ochranu.

- Lze vaše cíle upravit na míru individuálním schopnostem a podmínkám při současném zachování spravedlnosti? Stanovujte cíle tak, aby využívaly běžné normy, ale bylo možné využít i individuálních variací.

- Jak vaše cíle ovlivní organizační kulturu? Stanovujte raději týmové než individuální cíle.

- Jsou jednotlivci skutečně motivovaní? Vyvarujte se stanovování cílů v prostředí s vysokou vnitřní motivací. Byly by vnímány jako nadbytečné a mohly vést k demotivaci.

- Jaký druh cílů je vhodnější - výkonnostní, nebo vzdělávací? Ve složitých prostředích s mnoha výzvami jsou vzdělávací cíle efektivnější než výkonnostní.

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek