Studie: HR a finance potřebují lépe spolupracovat

Bez správných lidí nedokáží firmy dosahovat maximální ziskovosti a efektivity. Proto se dnes ve firmách stále častěji prolínají cesty HR a financí. Zajímavou zprávu o tom přinesla například nedávná mezinárodní studie s názvem Talent Pipeline Draining Growth: Connecting human capital to the growth agenda, kterou zpracovala výzkumná společnost The Economist Intelligence Unit pro americké profesní organizace účetních Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) aAmerican Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Studie, do níž se zapojilo 313 seniorních manažerů na pozicích výkonných, finančních a personálních ředitelů většinou velkých firem z celého světa a o níž informoval server businessfinancemag.com, upozornila na šest důležitých problémů:

1. Nedostatky v řízení talentů

Respondenti vyjádřili nespokojenost s kvalitou a užitečností firemních dat o zaměstnancích a také se schopností firem s těmito daty pracovat. Důsledkem je nemožnost efektivně rozhodovat o řízení lidského kapitálu. Právě proto je třeba, aby lidské zdroje více spolupracovaly s financemi, protože finance umějí sbírat a analyzovat data lépe než kdokoli jiný.

2. Rozdílné názory ředitelů na řízení talentů

Zatímco výkonní a finanční ředitelé mají na řízení talentů podobný názor, personální ředitelé uvažují jinak. 77 % výkonných ředitelů například považuje snižování výdajů na vzdělávání a rozvoj dovedností a kvalifikací zaměstnanců za část firemní strategie v následujícím roce a půl. Totéž si myslí 49 % finančních ředitelů, ale jen 18 % ředitelů HR. Všichni tito ředitelé by se proto měli sejít a vyjasnit si priority.

3. Špatné plánování nástupnictví

51 % respondentů uvedlo, že jejich firmy nemají formální plány pro řízení nástupnictví na úrovni nejvyšších ředitelských postů typu CEO, CFO a COO. 36 % personálních ředitelů přesto věří, že jejich firma má ve svých řadách dostatek talentů. Totéž si myslí jen 10 % výkonných a finančních ředitelů. Takže zde opět vyvstává potřeba společné diskuse.

4. Nedostatečné nástroje pro řízení talentů

Firmy potřebují lepší data a měřítka, aby mohly s větší jistotou určovat konkrétní nástroje, které budou nejhodnější vždy pro konkrétní situaci.

5. Rozdílné názory ředitelů na to, kdo má měřit efektivitu řízení talentů

Zde se opět rozcházejí názory výkonných a finančních ředitelů na jedné a personálních ředitelů na straně druhé. Dvě třetiny výkonných ředitelů si myslí, že měření efektivity řízení talentů je záležitost finančních ředitelů. 83 % personálních ředitelů však má toto měření za svou doménu. Správná cesta ale nejspíše bude opět ve spolupráci.

6. Nedostatečná kvalita dat a analytických nástrojů

S daty o lidském kapitálu firmy je spokojeno pouze 12 % výkonných ředitelů. Dokonce i 38 % personálních ředitelů přiznává, že v této oblasti pokulhávají.

Celá studie je volně k dispozici ke stažení na této stránce.

-kk-

Zdroj: Business Finance Magazine - informace o podnikových financích, strategiích, řízení rizika a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Finance Magazine