Studie: Firmy čeká nové soustředění na talenty

Většina firem na celém světě má problémy se získáváním zaměstnanců s potřebnými dovednostmi a talenty, kteří by jim pomohli k větší prosperitě v období ekonomické recese. Závažnost tohoto problému se však liší podle jednotlivých regionů a ekonomické situace na konkrétních místech. Ukázal to aktuální výzkum společnosti Towers Watson a globální HR asociace WorldatWork s názvem Global Talent Management and Rewards Survey, který oslovil 1176 firem z 23 zemí.

Nejvíce škrtali Američané

Většina firem se také shodla na tom, že úsporná opatření, která v období recese podnikly, měla nepříznivý vliv na vytížení zaměstnanců, jejich schopnost řídit pracovní stres a celkovou angažovanost zaměstnanců. Následkem toho začínají nyní znovu zvažovat své programy pro řízení odměn a talentů s tím, že se více soustředí na způsoby přilákání, udržení a motivování zaměstnanců.

Nejagresivnější úsporné kroky proběhly v amerických společnostech, z nichž více než 60 % zavedlo minimálně čtyři různá úsporná opatření. V následujících třech letech lze podle závěrů výzkumu očekávat od firem větší důraz na leadership, plánování nástupnictví a kariéry.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork