Strategické snižování výdajů - klíč k efektivitě

Po létech rozvoje a vysokých investic nyní pociťuje mnoho společností tlak na snížení svých výdajů. Dobře navržený systém redukce výdajů může firmě pomoci dosáhnout maximálních úspor při zachování hodnoty podniku a klíčových oblastí produkce. Tlak na snižování výdajů může zapříčinit ekonomická recese a s ní spojení nižší poptávka, vyšší ceny energií a nakonec také rozvoj internetového obchodování a e-komerce, které na rozdíl od tradičního způsobu odstraňuje řadu komplikací při objednávání i dalších obchodních transakcích.

Většina společností na tento tlak reaguje právě strategickým snižováním výdajů (SCR), což často přináší obrat k lepšímu. Tento závažný krok však není možné uskutečnit bez pečlivého naplánování. Především je třeba vše prodiskutovat jak s investory, tak s manažery a zaměstnanci (klíčem je snažit se udržet co největší počet těch stávajících), aby se předešlo negativnímu psychologickému dopadu opatření a jeho odmítání.Dále je nutno stanovit cíle a účel, proč jsou změny prováděny – zda jde o přežití, nebo o udržení konkurenceschopnosti a podobně.

Snižování výdajů musí sledovat linii podnikové strategie – co znamená určení kritických kroků, rozdělení odpovědnosti, analýzu efektivity jednotlivých operací a vizi, jak by měl výsledek vypadat. Následuje výběr konkrétního přístupu – celopodnikový nebo tzv. chirurgický (zahrnuje jen určité oblasti a oddělení). Po naplánování zbývá přikročit k detailním a měřitelným krokům.

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher