Strategické plánování nebo objevování? (1/2)

Tradiční management dost lpí na svolávání každoroční konference, která je věnována strategickému plánování. Seniorní zaměstnanci se při ní potkají a poslouchají, jak top manažeři vidí budoucnost jejich byznysu.

Ilustrační snímek

Jsou prodiskutovány aktuální i vznikající trendy na trhu, také slabé a silné stránky, hrozby a příležitosti. Byznys je prostě důkladně zanalyzován a jsou nastaveny nové cíle. Tento korporátní rituál je v byznysu dost silně zakořeněn. V důsledku tak pojem strategie a pojem plánování dost splývají.

Je však plánování opravdu tím nejlepším, na čem se dá strategie založit? Až donedávna platilo, že minulost nám poskytuje docela dobré vodítko k tomu, jak bude vypadat budoucnost. Nicméně dnes už znalost historického vývoje a s tím spojená expertíza k tomu, abychom odhalili aktuální vývoj na trhu, přestává stačit.

Dnes už se změny netýkají tolik toho, jak něco dělat. Spíše se týkají toho, co vlastně dělat. Před cca 40 lety firmy zaváděli informační technologie, aby byla odváděna ta samá práce jako dosud – jen mnohem rychleji a efektivněji, ne manuálně. Základní práce zůstala totožná, ale rychlost se znásobila. Situace dnes je však dost odlišná.

Svět se mění rychle

Minulost už dnes není dobrým základem pro předpovídání budoucnosti. Dnes už z ní leckdy nepoznáme, jak bude zítřek vypadat. Jsou zde inovace, které mění a převrací celé trhy – tento překotný vývoj je dnes už spíše normou. Proto už nemůžeme budoucnost předpovídat tím, že budeme zkoumat minulost.

Co tedy můžeme dělat? Úspěšná strategie je dnes taková, která není naplánována, ale je objevena. Potřebujeme být dobří ve vytváření věcí, které předtím zatím ještě nikdy neexistovaly. Plánování proto už nemůže být základem pro strategii. Plánování však samozřejmě zůstává důležitou a nezbytnou složkou pro taktickou exekuci.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues

Články v sérii

Aktuální

Strategické plánování nebo objevování? (1/2)

Aktuální

Strategické plánování nebo objevování? (2/2) Volte obě cesty