Správa znalostí v organizacích - používání příběhů

V oblasti správy a sdílení znalostí v organizacích se začíná stále více prosazovat vyprávění příběhů. Tato metoda je poměrně náročná a zatím není jasně definovaná, ale dá se použít v mnoha situacích a v celé organizaci. Autory příběhů mohou být všichni zaměstnanci. Článek se zabývá některými problémy, na něž je možné při používání této metody narazit.

Asi každá organizace má určité zprávy, které se musí sdělovat jak interně, tak externě. Prostřednictvím příběhů se také dají sdělovat a předávat hodnoty firmy. Existuje zde však nebezpečí, že příběh nesplní svůj účel – kontext příběhu například není zajímavý, případně není jasné, kdo v příběhu hraje jakou roli.

Je nebezpečné jak vyprávění příběhů trivializovat, tak i přeceňovat jeho emocionální a intelektuální aspekty. Příběhy ve své nejlepší podobě by měly sdělovat komplexní myšlenky s ohledem na kulturu v organizaci a na proces učení, který probíhá v jednotlivých jejích složkách.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com