Správa majetku - Použití GIS pro strategickou analýzu

Správa majetku – Použití GIS pro strategickou analýzu

Správa majetku vždy byla pro energetické firmy kritickou proměnnou ovlivňující spolehlivost a ziskovost. Správa majetku je v zásadě jednoduchá, protože představuje proces přiřazení majetku projektům a operacím, které vedou ke splnění dlouhodobého poslání a cílů společnosti při současném dodržení střednědobého plánu. Specifická poslání, cíle a plány se v jednotlivých energetických společnostech liší, lze je však shrnout následujícím způsobem: „dodávat elektřinu zákazníkům s minimálními výpadky a maximálním ziskem.“ Za tímto prohlášením ve skutečnosti vždy následuje „... při současném uspokojení státního regulačního úřadu.“ Každý rok se jednotlivým společnostem daří splnit cíle do určité míry, některé se zaměřují na vysokou spolehlivost dodávek, jiné na růst cen akcií. Každá společnost se však ptá sama sebe: „Jakým způsobem bychom mohli lépe naplnit své poslání?“

Pro efektivní správu majetku lze v současnosti využít mnoha různých nástrojů a technik, z nichž například Geographic Information Systems (GIS) již „dosáhl zletilosti“. Systém GIS prokázal svou nenahraditelnou funkci při zvyšování efektivity každodenních operací provozu distribučních systémů. Systém GIS byl v poslední době rozšířen o propracovaný management výpadků elektřiny. GIS využívá výhod moderní výpočetní techniky, analyzuje množství dat a dokáže nalézt odpovědi například na následující otázky:
* Kde mohu ve svém teritoriu očekávat přebytek výrobní kapacity související s poklesem spotřeby průmyslu?
* Kde mám velkou koncentraci zákazníků vyžadujících vysokou spolehlivost dodávek a které obvody mohu překonfigurovat tak, abych spolehlivost zvýšil?
* Které obvody mají dostatečnou rezervu pro dodávky elektřiny modernizované rozvíjející se městské zóně v mém teritoriu?
* Které zastarávající obvody slouží zákazníkům, kteří budou nejpravděpodobněji ochotni zúčastnit se DSM programů?

Systém GIS může pomoci zodpovědět tyto a mnohé další otázky, pro jejichž řešení je důležité prostorové uspořádání. GIS umí nakreslit obrazový přehled majetku a zákazníků společnosti, který nelze získat z grafů nebo tabulek.

**Datum vydání: IV/2004**
Zdroj: EnergyPulse - Články, analýzy a komentáře ke všemu, co se týká globální elektroenergetiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje EnergyPulse