Společnost Accenture definovala čtyři hlavní úkoly manažerů informačních technologií

Použití integrovaných informačních technologií je bezesporu nutností pro všechny energetické společnosti, které chtějí efektivně spravovat soubory energetických dat, fakturační metody a výběr plateb.

Firma **Accenture** provedla průzkum zaměřený na ovládnutí informačních technologií, který ukázal, že společnosti s vysokým růstem ziskové marže přiřazují větší díl svého rozpočtu na inovativní technologie v porovnání s investicemi do provozu stávajících technologií. Společnosti s nižším růstem ziskové marže naproti tomu investují do inovace méně.

Zástupci společnosti **Accenture**, Tor Mesøy a Jonas Arlebäck, po analýze závěrů průzkumu upozorňují na kritickou roli hlavních informačních manažerů. Mesøy i Arlebäck však upozorňují, že pro tyto manažery není často snadné vyvolat potřebný dialog o vyvážení informačních technologií a obchodní hodnoty.

Hlavní informační manažeři si podle průzkumu firmy **Accenture** často stěžují, že je jejich výkonný ředitel aktivně nezve na jednání o strategickém plánování společnosti, očekává však, že dokáží rychle napravit způsobené škody.

„Informační manažeři musí tuto bariéru prolomit a stát se integrální součástí strategického obchodního plánování. Znamená to pro ně zbavit se klasické role technologů,“ říkají Mesøy a Arlebäck.

**Accenture** věří, že existují čtyři aspekty, kterými se musí hlavní informační manažeři zabývat, chtějí﷓li zajistit účinné přispění informačních technologií k vysoké výkonnosti společnosti. K těmto čtyřem aspektům patří:

1. Debata o informačních technologiích se musí zaměřit na jejich obchodní hodnotu.
2. Manažeři musí přicházet se silnými důvody, které podpoří změny umožněné použitím moderních informačních technologií.
3. Manažeři musí optimalizovat jednání o investicích do informačních technologií
Manažeři musí transformovat informační technologie tak, aby poskytovaly lepší výkony a 4. obchodní výsledky

**Datum vydání: IV/2004**
Zdroj: Eye For Energy - novinky z elektroenergetiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Eye For Energy