Společnost Accenture definovala čtyři hlavní úkoly manažerů informačních technologií

Společnost Accenture definovala čtyři hlavní úkoly manažerů informačních technologií

Použití integrovaných informačních technologií je bezesporu nutností pro všechny energetické společnosti, které chtějí efektivně spravovat soubory energetických dat, fakturační metody a výběr plateb.

Firma **Accenture** provedla průzkum zaměřený na ovládnutí informačních technologií, který ukázal, že společnosti s vysokým růstem ziskové marže přiřazují větší díl svého rozpočtu na inovativní technologie v porovnání s investicemi do provozu stávajících technologií. Společnosti s nižším růstem ziskové marže naproti tomu investují do inovace méně.

Zástupci společnosti **Accenture**, Tor Mesøy a Jonas Arlebäck, po analýze závěrů průzkumu upozorňují na kritickou roli hlavních informačních manažerů. Mesøy i Arlebäck však upozorňují, že pro tyto manažery není často snadné vyvolat potřebný dialog o vyvážení informačních technologií a obchodní hodnoty.

Hlavní informační manažeři si podle průzkumu firmy **Accenture** často stěžují, že je jejich výkonný ředitel aktivně nezve na jednání o strategickém plánování společnosti, očekává však, že dokáží rychle napravit způsobené škody.

„Informační manažeři musí tuto bariéru prolomit a stát se integrální součástí strategického obchodního plánování. Znamená to pro ně zbavit se klasické role technologů,“ říkají Mesøy a Arlebäck.

**Accenture** věří, že existují čtyři aspekty, kterými se musí hlavní informační manažeři zabývat, chtějí﷓li zajistit účinné přispění informačních technologií k vysoké výkonnosti společnosti. K těmto čtyřem aspektům patří:

1. Debata o informačních technologiích se musí zaměřit na jejich obchodní hodnotu.
2. Manažeři musí přicházet se silnými důvody, které podpoří změny umožněné použitím moderních informačních technologií.
3. Manažeři musí optimalizovat jednání o investicích do informačních technologií
Manažeři musí transformovat informační technologie tak, aby poskytovaly lepší výkony a 4. obchodní výsledky

**Datum vydání: IV/2004**
Zdroj: Eye For Energy - novinky z elektroenergetiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Eye For Energy