Skryté ukazatele stavu podniku

Skryté ukazatele stavu podniku

Opatření mající za úkol zlepšit situaci firmy nebudou skutečně fungovat, dokud se její management nebude ochoten skutečně pravdivě podívat na její reálný stav. Pouhých 10 % faktorů, které ovlivňují chod podniku, se objevuje v analýzách. Zbylých 90 %, možná podstatnějších, zůstává skryto. Indikátory stavu společnosti lze rozdělit do tří kategorií. První jsou běžné – bývají zachyceny ve analytických zprávách. Dalšími jsou indikátory produktivity a výkonnosti (je jich více než 50), jež mohou být objektivně změřeny.

Třetí kategorií je úroveň podnikové kultury a chování, která ovlivňuje jednání manažerů a nepřímo, ale významně, celkový výkon podniku (více než 100 položek – asertivita, morálka, nadšení…). Nejvýznamnějšími problémovými oblastmi jsou rozhodnost a přesvědčivost podniku, věkové složení, morálka, kolegialita, úroveň a schopnosti vedoucích pracovníků. Jako další lze uvést malou loajalitu, nesprávnou komunikaci, chybějící celofiremní vizi a špatné plánování. Čísly neměřitelné zlepšení podnikové kultury se přímo odrazí v objektivních hospodářských výsledcích.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher