Skryté ukazatele stavu podniku

Opatření mající za úkol zlepšit situaci firmy nebudou skutečně fungovat, dokud se její management nebude ochoten skutečně pravdivě podívat na její reálný stav. Pouhých 10 % faktorů, které ovlivňují chod podniku, se objevuje v analýzách. Zbylých 90 %, možná podstatnějších, zůstává skryto. Indikátory stavu společnosti lze rozdělit do tří kategorií. První jsou běžné – bývají zachyceny ve analytických zprávách. Dalšími jsou indikátory produktivity a výkonnosti (je jich více než 50), jež mohou být objektivně změřeny.

Třetí kategorií je úroveň podnikové kultury a chování, která ovlivňuje jednání manažerů a nepřímo, ale významně, celkový výkon podniku (více než 100 položek – asertivita, morálka, nadšení…). Nejvýznamnějšími problémovými oblastmi jsou rozhodnost a přesvědčivost podniku, věkové složení, morálka, kolegialita, úroveň a schopnosti vedoucích pracovníků. Jako další lze uvést malou loajalitu, nesprávnou komunikaci, chybějící celofiremní vizi a špatné plánování. Čísly neměřitelné zlepšení podnikové kultury se přímo odrazí v objektivních hospodářských výsledcích.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher