Reportáž: Dokážete se ubránit manipulaci? A co když sami druhé manipulujete?

Setkali jste se už někdy ve svém životě s manipulativním chováním – ať už v práci nebo třeba v rodině? Respektive dokážete rozeznat, že vámi někdo manipuluje a jaké k tomu používá praktiky? A nejste to náhodou naopak vy, kdo druhými manipuluje, a možná z toho pramení řada společných neshod...?

Ilustrační snímek

Manipulace, ale i bossing či agresivní chování a jejich zvládání jsou hlavními tématy dvoudenního praktického kurzu společnosti ICT Pro, jehož jsem se mohla zúčastnit, abych si udělala širší obrázek o problematice, ale i samotném vedení kurzu a jeho přínosu pro účastníky.

Nebudu zastírat, hned při úvodní otázce na naše důvody účasti, kterou nám položil lektor kurzu, leadership mentor a kouč Tomáš Vodenka, jsem si vybavila pár osobních zkušeností s manipulátory. Obdobně jako většina účastníků, mám totiž názor, že manipulaci jsem schopna rozpoznat, avšak mnohem složitější je vlastní „hraní hry“ a odpovídající reakce. Jak navíc jeden z kolegů v místnosti doplnil, náročné je i nebrat si takové chování osobně. Pod to se také podepisuji...

Manipulace je přístup

Abychom lépe pochopili, jak vlastně manipulace vypadá a funguje, představil nám lektor Tomáš Vodenka zadání úkolu, který nám rozproudil krev v žilách a zároveň ukázal, jak málo toho o manipulaci vlastně víme.

Ve fiktivním týmu chirurgů jsme se měli domluvit na vhodném příjemci srdce z předloženého seznamu profilů pacientů připravených na transplantaci. Srdce bylo jedno, pacientů sedm. Po poměrně bouřlivé debatě jsme považovali za úspěch, když se nám nakonec podařilo docílit shody. Při zpětném rozboru jsme však zjistili, nejen že naše společná volba byla chybná, ale zároveň, že jsme každý více či méně, vědomě či nevědomě využili manipulativní praktiky... Jak lépe zhodnotit čerstvou zkušenost ze cvičení, než slovy lektora:

„Manipulace není nic jiného než střet s čímkoliv kolem nás. Pokud ji začneme hrát manipulujeme a jsme manipulováni.“

Manipulace tedy nemusí být nutně vnímána jen v negativní konotaci, jaká je jí většinou přisuzována. Můžeme ji brát čistě jako přístup. Je to hra, která namísto ke střetu zájmů může sloužit kooperaci. Jak navíc Tomáš Vodenka trefně poznamenal, jen díky manipulaci dosáhlo lidstvo takového pokroku.

Na druhou stranu, právě proto, že člověk má tak silnou potřebu spolupráce, a zároveň silnou představivost, je schopen nechat se manipulovat. Jak to lektor pojmenoval: „uvěří fikci“. Je tedy pouze na nás, zda na tuto hru manipulace přistoupíme, protože je v souladu s našimi vnitřními hodnotami, nebo budeme hrát zákopovou válku, anebo se necháme ke své nelibosti manipulovat, protože máme pocit, že musíme.

Společně s Tomášem Vodenkou jsme dále diskutovali problematiku toho, co je reálné a odpovídá naší vlastní přirozenosti, které se chceme držet, a na druhou stranu, kde jsou hranice fiktivního světa hodnot, které nám okolí předkládá, a jak se projevují. Dostali jsme se až na samou podstatu lidské osobnosti a její touhy po uzavírání partnerství. Zjistili jsme, proč je lidská soutěživost, na rozdíl od cílevědomosti, v zásadě nepřirozená nebo proč jedním z klíčových manipulátorů v životě jsou naše osobní vzory, které si dáváme.

Drželi jsme se však blízko také pracovních témat. Dozvěděli jsme se například, proč je dnešní představa o leadershipu vlastně zkreslená oproti své prapůvodní podstatě, ale také proč agilní přístupy v praxi vlastně selhávají...

Podnětů během úvodního dne kurzu zaznělo k tématu skutečně mnoho. Erudice Tomáše Vodenky a jeho schopnost problematiku srozumitelně interpretovat skrze psychologicko-sociální, antropologický, etologický i filozofický pohled a zároveň sdílnost, co se týče vlastních zkušeností, je úctyhodná. Dle reakcí zaujal i ostatní účastníky publika.

Osobně vnímám kurz ICT Pro s Tomášem Vodenkou vhodný zejména pro ty zájemce o problematiku, kteří nehledají pouze holé návody „jak...“, ale zajímá je hlubší pochopení příčin a konsekvencí, které člověku pomohou si uvědomit, že manipuluje zkrátka každý a zdaleka ne vždy to musí být v něčí neprospěch.

A pokud chcete z kurzu vytěžit více než hlubší vhled do problematiky (a to chceme všichni!), pak se můžete těšit na druhý den kurzu, který je věnován cíleně praktickému nácviku a rozboru konkrétních situací, odkud si přeci jen i nějaký ten návod „jak...“ také odnesete.

Zaujala vás reportáž? Zúčastněte se některého z dalších termínů konání kurzu ZVLÁDÁNÍ AGRESIVNÍCH A MANIPULATIVNÍCH PRAKTIK od ICT Pro, které se konají v Praze a Brně.

VÍCE INFORMACÍ